עדכון חשוב ומעניין הן לזוכים ולהן לחייבים:
בהתאם לחוק הוצאה לפועל תיקון מספר 34 פרק ו' 2"מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם "
 אחד ההליכים שיכול זוכה לנקוט כנגד חייב המשתמט מתשלום חובו הוא בקשה להכריז על חייב כמשתמט מתשלום חובותיו.
בקשתו של זוכה להכרזה על חייב כמשתמט מחובותיו מחייבת אישור רשם הוצאה לפועל. מרגע שאישר הרשם את הבקשה ולאחר קיום ההליכים המקדימים הנדרשים על פי החוק, כגון משלוח התראה או זימון החייב לדיון, מפורסם שמו של החייב כמשתמט מחובותיו באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.
 ובכן מהם התנאים לרישום חייב שכזה :
 גובה החוב המצטבר של החייב הוא מעל 10,000 ₪  
2.    החייב הינו בעל יכולת לשלם את חובותיו אך נמנע מלעשות כן.
רוצה לומר, כי על התובעים /זוכים  יש אפשרות לבצע בדיקות נוספות מלבד הבדיקות שניתן היה לעשות כן כגון : באתר הכונס הנכסים הרשמי, בנק ישראל ומרשם חייבים מוגבלים באמצעים.
חשיבות הרישום הינה הצהרתית יותר ממעשית , היות והחייב אשר בוחר להתחמק ימשיך להתחמק , אך לזוכה הבא להתקשר עם אדם מסוים יכול לבדוק במאגרים שלעיל ובכך להימנע מלעשות עסקה/התחייבות עם אדם שכזה ולהציל ולו במשהו את כספיו.  

 


עודכן ב: 02/03/2015