חייבים רבים בהוצאה לפועל מיואשים לחלוטין ואינם מאמינים כי "יראו את האור בקצה המנהרה". הם נאלצים להתמודד עם תיקי הוצאה לפועל לגופים גדולים אשר אינם מסכימים להגיע איתם להסדר כלשהו, הסדר אשר יוריד את הסכומים הנלווים לחוב המקורי, ריביות, שכ"ט עו"ד, הוצאות בגין פעולות שננקטו בתיק וכו'.


רשות האכיפה והגבייה/ ההוצאה לפועל ( להלן" הרשות") - פועלת מעת לעת על מנת לסיים עשרות אלפי תיקי הוצאה לפועל, אשר מעמיסים על המערכת הקורסת של ההוצאה לפועל.


הרשות מגבשת הסדרי חוב מול הגופים הגדולים במשק - בנקים, חברות אשראי, חברות סלולר, חברות ביטוח ועוד גופים גדולים אשר להם מספר התיקים הגדול במערכת ומציעה להם להגיע להסדרים עם החייבים תוך מתן הנחות גדולות על מנת שיצליחו לשכנע את החייבים להגיע להסדרים המיוחלים, הסדרים אשר יובילו לסגירת התיקים או לפחות להזזתם ממדף "התיקים התקועים".


מבצע הנחות גבייה של רשות האכיפה והגבייה


בימים אלו יוצאת הרשות במבצע הנחות גבייה עם הנושים הגדולים במשק - המבצע ייערך במשך שלושה חודשים החל ב-1/7/2022 ויימשך עד ליום 22/9/2022. במסגרת המבצע יינתנו הנחות משמעותיות של עד 40% מגובה החובות ובאפשרויות פריסה נרחבות.


המבצע נועד להקל על ציבור החייבים, המתקשה בהחזר חובותיו והמתמודד כשאר החברה בישראל, עם יוקר המחיה, ומאפשר גם לנושים הגדולים להקדים החזרי חובות ולהעדיף גבייה ודאית, הסכמית ומתוכננת.


היערכות נושים למבצעי הנחות גבייה של רשות האכיפה והגבייה


הנושים בדרך כלל נערכים למבצעים אלה מבעוד מועד ומשרדי עורכי הדין החיצוניים המועסקים על ידם מנפים את הרשימות של החייבים ומבצעים רשימות של החייבים, ויוצרים איתם קשר טלפוני על מנת להגיע עימם להסדרים, הסדרים אשר יועברו לתיקי ההוצאה לפועל ויראו כי הם עשו מאמץ להגיע להסדרים בתיקים במטרה לסגור כמה שיותר תיקים.


החייבים מקבלים מהרשות מכתבים, הודעות טקסט וגם פניות יזומות על מנת להגביר את חשיפתם לאפשרויות החד פעמיות הכלולות במבצע ולהזמינם לשלם את החובות בהנחות האמורות, וכיום לאחר משבר הקורונה והכנסת אפשרויות פעולה בהוצאה לפועל באמצעות האתר הנוח שלהם, יכולים החייבים להגיע להסדרי חוב במוקד הטלפוני או באתר האינטרנט של הרשות. החייבים יכולים גם לפנות למשרדי עורכי הדין ולהגיע עימם להסדרים.


ניצול מבצעי רשות האכיפה והגבייה על ידי עורכי הדין המייצגים את החייבים


עורכי הדין המייצגים את החייבים יודעים לנצל מבצעים אלו ובייחוד את המבצע הנוכחי, לאור יוקר המחייה והקשיים שנוצרו אצל רבים לאור משבר הקורונה, ולהגיע עם משרדי עורכי הדין המייצגים את הנושים הגדולים במשק להסדרים נוחים לחייבים - מדובר גם על הנחות עד ל-40% מגובה החוב וגם בהסדרי פריסה. דבר אשר בימים כתיקונם לא מאושר על ידי הגופים הגדולים במשק הדורשים הסדרי חוב במזומן אם מבקשים הנחה משמעותית על גובה החוב.


זה הזמן לנצל את המבצע ובמסגרת שנת השמיטה בה אנו נמצאים להגיע להסדרים נוחים, הסדרים אשר יראו לחייבים רבים את "האור בקצה המנהרה".