כללי – השפעת מגפת ה'קורונה'

 

שנת 2020 התאפיינה בעיקר בהשלכות של מגפת הקורונה: בתחום המשפט הצבאי חווינו שינוי בדרך ההתנהלות של המערכת המשפטית הצבאית. למשל, בעיקר בחודשים הראשונים של פרוץ המגפה, דיונים של בית הדין הצבאי בהיוועדות חזותית, הקלות בדרישות לענישה מצד התביעה הצבאית, איסור ביקור בבתי הכלא הצבאיים ועוד. אך בהמשך, בעיקר קשיים בהתנהלות המערכת. למשל, סירוב מתקני הכליאה לקלוט חיילים המבקשים להסגיר עצמם ולסיים היעדרות מן השירות, איטיות בקבלת החלטות אצל התביעה הצבאית, ושימועים/הידברות לקראת הסדר בטלפון, התנהלות אשר הקשתה מאוד עם החיילים שמבקשים הליך הוגן.


גם תפקודו של אגף השיקום במשרד הביטחון, הגוף המטפל בנכי צה"ל, נפגע מאוד עקב מגפת הקורונה: היעדרות בעלי התפקידים המטפלים בתביעות האטה את הליך הטיפול הארוך באופן בלתי סביר ממילא. ביטול שעות הקבלה אצל קצינות התגמולים מקשה על קידום טיפול בתביעות ופתרון בעיות בהליכים, וכן צומצמו מספר הוועדות הרפואיות המתקיימות, ובשל כך מתארך משך הטיפול בתביעות.

 

השינוי בתחום הטיפול בנכי צה"ל

 

בתחום הטיפול בנכי צה"ל חשוב לציין כי במהלך שנת 2020 חל שינוי במדיניות קצין התגמולים לעניין ההכרה בפגיעות חיילי חובה ומילואים: עד השינוי היה קצין התגמולים מכיר בכל פגיעה של חייל בתוך היחידה כמי שאירעה עקב השירות. אולם, מעתה רק פציעה במהלך פעילות שנעשתה במסגרת התפקיד או פעילות היחידה, או עקב בעיות תשתית ביחידה תוכר ככזו. כך, לדוגמא, אם חייל נפגע במשחק כדורגל עם חבריו ליחידה מעבר לשעות הפעילות, הוא לא יוכר כמי שפציעתו נגרמה עקב השירות.

 

השינוי בתחום המשפט הצבאי

 

בתחום המשפט הצבאי אושרה והופצה ליחידות בספטמבר 2020 עבודת מטה של הפרקליטות הצבאית, שקבעה שינויים בדין המשמעתי.

 

מטרת השינוי הינה לסייע למפקדים מחד ולעמוד על זכויות החיילים בפרט. עיקרי השינוי: יש לקיים את הדיון המשמעתי בתוך 22 ימים ממועד ביצוע העבירה או גילויה, ניתן לערוך את המשפט בכל מקום שיכבד את המעמד, הטלת מחבוש בפועל על קצין בכל דרגה ונגד בדרגת רס"ר ומעלה תהיה נתונה לקצין שיפוט בכיר בדרגת אל"ם ומעלה. דיון בערר צריך להיות בתוך שלושה ימים ובמקרה של ערר על עונש מחבוש באם לא התקיים דיון בערר והפרקליט הצבאי לא אישר דחיה – יוכל הפצ"ר או סגנו להורות על ביטול פסק הדין. בבקשה להמתקה יוגבל משך הזמן לדיון בבקשה ל-7 ימים, כאשר אם הבקשה לא נידונה בפרק זמן זה והחייל במחבוש הוא ישוחרר.


חשוב להכיר שינויים אלו, אשר טרם הוטמעו בצבא וטרם נבחנו במבחן המציאות.

 

סיכום

 

לסיכום, שנת 2020 התאפיינה בעיקר בהתאמות ארגוניות הנובעות מהוראות ההתנהלות בצל מגפת הקורונה וצפוי שמצב זה ימשיך להתקיים עד למחצית השנה הבאה. זאת לצד מעבר בתי הכלא ובתי הדין הצבאיים למשכנם החדש ב"נווה צדק" בכניסה למחנה בית ליד, הצפוי להתרחש במהלך שנת העובדה 2021. חשוב להכיר את כללי ההתנהלות החדשה, חשוב להכיר את השינוי במדיניות הצבא וקצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון, ובעת הצורך להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום וידע לטפל בעניינכם בדרך הטובה ביותר נוכח המציאות.


עודכן ב: 30/12/2020