כיצד ניתן לטפל בגיוס לצה"ל במקרה של קבלת פטור אוטומטי עקב דיווח הביטוח הלאומי

 

בשנים האחרונות גדל והולך מספר הילדים והנערים המאובחנים כמי שנמצאים על הרצף האוטיסטי ו/או כמי שסובלים מבעיות רגשיות שונות. במקרים אלו זכאים ההורים לפנות למוסד לביטוח הלאומי ולקבל עבור הילדים קצבת נכות, אשר מסייעת בטיפול בהם, ואכן הורים רבים עושים זאת.


כאשר מגיעים הילדים לגיל צו ראשון, בדרך כלל בכיתה י"א, מקבל צה"ל דיווח ישיר מהביטוח הלאומי אודות כל הילדים המוכרים לצורך נכותם וצה"ל מוסר לאותם נערים הודעת פטור אוטומטי.


זוהי דרך מסודרת העשויה לחסוך טרחה ואי נעימות אצל אותם נערים ומשפחתם. דא עקא, שחלק לא מבוטל מאותם נערים דווקא מתאימים ורוצים להתגייס ולאו דווקא כחיילים בעלי ייחוד, אלא גיוס רגיל. מדובר בעיקר במקרים בהם האבחון היה בגיל מוקדם ובחלוף השנים התברר כאינו תקף, או שהנערים עשו התקדמות גדולה והקושי ממנו סבלו הצטמצם מאוד, ובמועד הרלוונטי הם יכולים לתרום, גם אם במסגרת מגבלות.

 

כיצד ניתן להביא לגיוס גם במקרה של פטור אוטומטי

 

במקרים אלו ניתן לפנות אל לשכת הגיוס בערעור על החלטת הפטור ובקשה להיבדק ע"י הגורם הרפואי המתאים בצבא. את הבקשה יש להגיש כשהיא כוללת את הנימוקים לערעור ורצוי לתמוך את הערעור במסמכים רפואיים ובחוות דעת מרופא מומחה המותאמת לבקשה.


חשוב לציין כי בצה"ל קיימת תכנית בשם "תתקדמו", אשר במסגרתה נערים אוטיסטים בתפקוד גבוה מזומנים באופן מיוחד ובליווי לבחינת התאמתם לשירות. במסגרת התכנית מגויסים הנערים לאחר שנקבע להם פרופיל רפואי נמוך אך כחיילים, עוברים גיוס מלווה ותומך ומשובצים בתפקידים שונים לפי יכולתם.


עוד ראוי לציין כי גם במקרים בהם קיימת בעיה ברמה המצדיקה פטור משירות יכולים הנערים להגיש בקשה להתנדב וכי יש בצה"ל מסלולי שירות למתנדבים ביחידות רבות, לרבות מסלולים ייחודיים באגף המודיעין.


את הערעור רצוי להגיש מוקדם ככול האפשר לאחר קבלת הודעת הפטור, משום שהליך כזה אורך זמן, וככול שהנערים יאושרו לגיוס בסופו של ההליך, כדאי שלא יחמיצו את תהליכי המיון לתפקידים אותם מקיים צה"ל באופן אחיד לכלל השנתון. הגשת ערעור בהקדם מצמצמת גם את משך הזמן בו מצויים הנערים באי וודאות וחווים תחושה לא נעימה של דחיה.

 

סיכום

 

מכל אלה חשוב לדעת כי לדיווח אודות נכות הילדים יש השלכות אפשריות לגבי שרותם הצבאי. אין בעובדה זו בכדי למנוע את הדיווח, שכן הקצבה מסייעת בטיפול בילדים וככול שיש בעיה הרי שהכרחי ממילא לדווח עלה גם לרשויות הצבא. יחד עם זאת, אם מצב הילדים במועד הגיוס מאפשר להם לשרת, הרי שלגיוס עשויה להיות תרומה חיובית לפיתוח הילדים לצד הערך שבשרות הצבאי עצמו, ולכן צריך להכיר ולבחון גם את האפשרות לערער על הפטור האוטומטי ולהסדיר את גיוס הבנים והבנות.