מהי עבירה במסמכים צבאיים?

 

במהלך שירותו עשוי כל חייל להידרש למלא ו/או להגיש טפסים לצורך דיווח. כך, למשל, טופס חופשת מחלה (ימי "גימלים"), טופס שממלא טכנאי המתקין מכשיר או מבצע טיפול בכלי טיס, רכב או רק"מ, דיווח למש"קית תנאי השירות על מנת לקבל תשלומים או הטבות, ועוד מקרים רבים ומגוונים.


ישנם מקרים בהם חיילים מתפתים למסור מסמך שבוצע בו זיוף, שהדיווח בו שקרי, או למחוק ואפילו להעלים מסמכים על מנת להשיג הטבה או להימנע מחשיפת עבירה שבצעו.

 

מה לשון החוק ומה רמת הענישה

 

חוק השיפוט הצבאי מגדיר מעשים אלו כעבירה פלילית המפורטת בסעיף 105 בחוק ולפיו חייל עובר עבירה במסמכים צבאיים אם עשה אחת מאלה:


א. מסר ביודעין, או הניח לאדם אחר שימסור, ידיעה שקרית במסמך הנוגע לצבא, והמסמך נערך או נחתם על ידיו.

ב. מסר, או הניח לאדם אחר למסור, ידיעה שקרית במסמך הנוגע לצבא ושחובה עליו לבדוק את נכונות תכנו, מתוך שלא נקט אמצעים סבירים כדי למלא חובה זו.

ג. העלים או הניח לאדם אחר להעלים פרט, במסמך כמתואר בסעיפים א' ו-ב' לעיל, וזאת מתוך כוונה להטעות.

ד. העלים או השחית, שינה או סילק, מסמך שחובה עליו לשמרו או למוסרו.


העונש בקבוע בחוק בגין עבירה במסמכים צבאיים הנו עד שלוש שנים מאסר. אולם, בפועל נקבעים עונשים קצרים משמעותית של חודשים בודדים לפי חומרת המעשה, הנסיבות והתוצאה: כך, למשל, אם חייל זייף חד פעמית מספר נמוך של ימי חופשה יהיה עונשו נמוך לעומת מקרה בו חייל זייף רישום שעקב הצגתו נעדר מהשירות ללא רשות לתקופה ארוכה, חייל שעקב הגשת מסמך שיקרי או הגשה שיטתית של מסמכים שקריים, קיבל סכומי כסף גדולים ייענש בחומרה לעומת חייל שעבר עבירה חד פעמית שזיכתה אותו בסכום קטן, ועונש מחמיר ייקבע במקרה של רישום טיפול בכלי צבאי באופן העשוי לסכן חיי אדם או רכוש.

 

סיכום


הקלות בזיוף מסמך בעידן בו מחשבים ומדפסות משוכללים מצויים כמעט בכל בית ובמשרדי הצבא, והאינסטינקט לרצות ולהעלים מסמך המעיד על עבירה הגוררת ענישה, עשויים להעמיד חיילים בפיתוי לבצע עבירה במסמכים צבאיים. לעתים "הצלחה" להשיג דבר בדרך זו יוצרת מדרון חלקלק ומובילה לעבירות נוספות. לכן, חשוב לזכור כי האמור בעבירה העשויה לגרור חקירה פלילית, כתב אישום ומאסר, ולהימנע מכך.


אם אתם נחשדים בביצוע עבירה זו חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום, משלב מוקדם ככול האפשר. עורך הדין ייעץ לכם בחקירה ויסייע לכם להציג את גרסתכם בדרך הטובה ביותר, ייצג אתכם מול גורמי החקירה והפרקליטות ואם יהיה צורך יגן עליכם בבית הדין הצבאי.