עבירה של גילוי ידיעות ע"י חייל
מהי עבירה של גילוי ידיעות ומה העונש הצפוי לחייל העובר אותה?

 

כללי

 

צה"ל הנו ארגון בטחוני, אשר מקפיד על שמירת סודות שחשיפתם תמנע את הפתעת האויב, תאפשר לאויב להיערך בכדי להימנע מפגיעה, תאפשר פגיעה בכוחות צה"ל ומניעת פעולתם התקינה ותסכן את יחידות צה"ל, מפקדיו וחייליו. סודות אלו נוגעים למשל למיקום וסדר גודל כוחות, תכניות מבצעיות, אמצעי לחימה, יכולות אמל"ח וטכנולוגיה וכיוצ"ב.

 

מה אומר החוק ומה רמת הענישה

 

צה"ל פועל בדרכים שונות על מנת למנוע את חשיפת הסודות, ונוקט ביד קשה כנגד מי שעובר על החוק, בדרך של צעדים פיקודיים ואף נקיטת הליכים משפטיים של חקירה ומשפט פלילי כנגד חייל המגלה סוד לגורם בלתי מורשה בכוונה או ברשלנות. הסעיף המשפטי המגדיר את העבירה הנו סעיף 57 לחוק השיפוט הצבאי הקובע כי חייל אשר גילה או מסר ללא רשות מידע צבאי סודי או פרט חשוב בנוגע לתפקידו, שירותו או מקום שירותו או שפרטים אלו לגבי חייל אחר, אף אם הידיעה אינה נכונה, דינו עד 5 שנים מאסר.


עקב חשיבות הנושא נגזרים על עוברי העבירה עונשים מחמירים. כך, למשל, ניתן להזכיר את עניינה של ענת קם, אשר כעוזרת רל"ש מפקד פיקוד המרכז אספה מסמכים מסווגים אותם מסרה לעיתונאי לאחר שחרורה. בגין מעשים אלו נגזרו עלי 4.5 שנות מאסר. מקרה מוכר נוסף הנו של סרן ת', קצין מודיעין אשר מת בכלא הצבאי בנסיבות שאינן ידועות, לאחר שנעצר ונחקר בעבירות הנוגעות בין היתר לגילוי ידיעות לגורם שאינו מורשה.

 

לא רק צעדים משפטיים אלא גם צעדים פיקודיים

 

חשוב להכיר כי מעבר לבקרה שוטפת מקיים צה"ל באמצעות מחלקת בטחון מידע ובסיוע שרות הביטחון הכללי נקודות ומוקדי בקרה בנושא גילוי ידיעות: כך, למשל, מפקדים וחיילים בעלי סיווג בטחוני החשופים לסודות, נקראים באופן מדגמי לבדיקות פוליגרף וכן מי שמבקש לקבל תפקיד מסווג או לעלות לדרגת סגן אלוף או דרגה גבוהה יותר. בין יתר השאלות אותן יישאל הנבדק תהיה השאלה האם מסרתה מידע לגורם בלתי מורשה? מי שיתגלה כי עבר עבירות בתחום זה ימנע או יישלל ממנו הסיווג הביטחוני והוא לא יוכל לקבל או להמשיך בתפקיד אותו הוא מבקש.

 

סיכום

 

מכל אלה, מומלץ לכל חייל ומפקד לשמור על כללי בטחון מידע, להימנע מגילוי ידיעות לגורם שאינו מוסמך בצבא או מחוצה לו, ולהקפיד שלא לחשוף מידע עקב רשלנות. כך, למשל, לא להוציא מרשות הצבא מסמכים או ידע, לא להתפאר לגבי השירות או פעילות צבאית בפני זרים או אפילו חברים, להימנע מקשר אסור עם גורמים זרים או תקשורת וכיוצ"ב.


נוכח חשיבות ומורכבות הנושא, אם הנך חשוד או מעורב בעבירה של גילוי ידיעות מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום. 


עודכן ב: 06/07/2023