1. תמיד רצוי "שיהיה כתוב"


על אף שהסכמה בע"פ עשויה להוות הסכם מחייב, ברוב המקרים יהיה קשה מאוד לאכוף הסכם שכזה, לכן בעולם העסקים רצוי שכל הסכמה, הבטחה, התחייבות שאתם מקבלים (או משיגים) יהיו בכתב - גם כשהחוק אינו דורש זאת. פשוט מאוד, מסמך בכתב מפחית את הסיכון שטמון בהסכמה שבע"פ ובעת מחלוקת יהווה אסמכתא להתחייבויות שהצדדים לקחו על עצמם וישפוך אור על הלך הרוח שליווה את העסקה.

2. תעשו את זה פשוט


בניגוד לדעה הרווחת אצל מרבית הלקוחות, חוזה טוב לא באמת זקוק לז'רגון המשפטי שרוב עורכי הדין נוהגים להשתמש בו בהסכמים שהם עורכים, כדי להפוך את ההסכם להסכם מחייב. נהפוך הוא, רצוי ואף יעיל, לערוך מסמך קצר, בהיר עם סעיפים ממוספרים המודגשים בכותרת ברורה המעידה על תוכנם (והכי חשוב מטרתם).

3. לסגור את העסקה עם האדם הנכון


אל תבזבזו את הזמן במשא ומתן עקר עם האיש הלא נכון בצד השני, אחד כזה שזקוק לאישור על כל הסכמה שהשגתם. אם אתם מרגישים שזה המצב, תבקשו לשאת ולתת עם הבוס, או תוודאו שמי שעומד מולכם מוסמך לבצע החלטות ולחייב בהסכם את מי ששלח אותו להגיע להסכמות. בעסק קטן זה יהיה לרוב הבעלים, בעסק גדול יותר זה עשוי להיות המנכ"ל.

4. מהי זהות הצד השני להסכם


תתפלאו עד כמה רבים מאנשי העסקים טועים בזיהוי הצד השני המתחייב מולם בהסכם. לא תמיד פשוט לדעת אם הצד המתחייב הוא תאגיד, שותפות, מיזם משותף, בעלי המניות, בעל העסק או שם המותג. כשעושים הסכם, מוכרחים לברר מהו השם המשפטי של הצד השני (מאחורי השם "טחינת המלכה" מסתתרת ישות משפטית שצריך לזהות אותה). חייב להיות ברור מי הצד הנכון להתחייבות החוזית. לא תמיד זה יהיה שמו שם זה שחתם על ההסכם.

5. על מה מתחייבים


גוף ההסכם חייב לגלות באופן מפורט נכון ומדויק את הזכויות והחובות של הצדדים לפי ההסכם. אל תשאירו שום דבר מחוץ להסכם, אם הסכמתם על משהו בעל פה והוא נשאר מחוץ להסכם, מרבית הסיכויים שזה יהיה בלתי אפשרי לאכיפה. בעולם המשפט, השופט יכול לעמוד על דעתם של הצדדים ולתת פרשנות משפטית רק ממה שכתוב (ישנם חריגים לכך). אם חתמתם על הסכם ולאחריו נזכרתם בעוד נקודות, תמיד רצוי ואפשרי לצרף נספח מתקן.

6. פירוט חיובי התשלום


יש לפרט על מי חלה החובה לשלם למי, מועדי התשלום, והתנאים לביצוע התשלום. כפי שרובכם בוודאי יודעים, כספים מהווים תמיד את המחלוקת העיקרית בין צדדים להסכם, לכן פרק זה כדאי שיהיה מפורט. אם אתם מתכוונים לשלם במספר תשלומים, או רק בתום ביצוע העבודה לשביעות רצונכם, כתבו כך באופן מפורש וקבעו תנאי תשלום, מועדי תשלום עם התקדמות העבודה או עם סיומה. רצוי לפרט את אופן ביצוע התשלום (מזומן, העברה בנקאית, המחאה דחויה, המחאה בנקאית, וכד')

7. הסכימו על הנסיבות שיביאו צד לביטול ההסכם


נכון להסכים במסגרת ההסכם על נסיבות בהן צד להסכם יוכל להביא את ההסכם לסיום מוקדם מן המועד הרגיל אותו צופים הצדדים. כך למשל, אם צד מפר את ההסכם מספר פעמים (לדוג' לאחר שלא עמד במועדים הנקובים בהסכם לביצוע העבודה), לצד הנפגע תהיה הזכות להביא את ההסכם לידי סיום מבלי שעצם הביטול החד צדדי ייחשב להפרה של ההסכם.

8. מנגנון לפתרון סכסוכים - הסכימו על דרך מקובלת לפתרון סכסוכים ומחלוקות (מחוץ לביה"מ)


רצוי לכתוב בגוף ההסכם, מה הצדדים יעשו במידה ויתגלעו מחלוקות במהלך קיום ההסכם או שקיומו בידי מי מהצדדים אינו כשורה. ניתן לקבוע שפתרון המחלוקת יעשה באמצעות דרכים של בוררות מוסכמת או הליך של גישור, וזאת במקום לנקוט בהליכים משפטיים שאורכים זמן רב וכרוך בהוצאה לא מבוטלת.

9. הסכימו איזה דין יחול על ההסכם


אם כל צד להסכם מתגורר ופועל במדינה אחרת, יש לבחור את הדין שהצדדים מבקשים שיחול על ההסכם. רצוי כמובן להסכים על הדין הישראלי ולהימנע מן הצורך לדון במחלוקת לפי דין זר שאינו מוכר לכם. ניתן להסכים על דין של מדינה אחרת שנוחה לשני הצדדים, אך כאמור זהו פתרון פחות רצוי. בנוסף, הסכימו היכן יתבצעו הבוררות ו/או הגישור עליו הסכמתם ומהו תחום השיפוט אותו תרצו (היינו היכן הערכאה שתהיה מוסמכת לדון בכל תביעה בעניין ההסכם).

10. סודיות


זכרו תמיד, להכניס סעיפים לשמירה על סודיות ומידע אודות סודות מסחריים, אליהם הצדדים עשויים להיחשף במהלך העסקים ביניהם. כך תמנעו זליגה של מידע עסקי שעשוי להגיע לידיים לא נכונות או לידי המתחרים שלכם.  

 


עודכן ב: 08/10/2017