חוק זכויות נפגעי עבירה קובע כי נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע במישרין מעבירה פלילית. אם אותה עבירה גרמה למותו של הנפגע, אז גם בני משפחתו מוגדרים לצורך העניין כנפגעי עבירה.

 

בעבירות תעבורה, החוק מעניק זכויות נפגע עבירה למי שנפגע בעבירת הפקרה, קרי, תאונת "פגע וברח", או לבני משפחתו של נפגע שנהרג בתאונת דרכים והנהג פוגע חשוד בעבירת גרימת מוות ברשלנות.

 

ישנה הבחנה בין נפגעי העבירה השונים לפי סוג וחומרת העבירה, החלוקה היא כדלהלן: א. נפגע עבירה ב. נפגע עבירת מין או אלימות ג. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה.

 

לנפגע עבירה ישנם זכויות רבות ומגוונות להגנה הן בשלב חקירת המשטרה והן בשלב ההליך הפלילי שמתקיים כנגד הנאשם בבית המשפט, הכל כמובן בהתחשב בחומרת העבירה ובסוגה.

 

לנפגע עבירה ישנה זכות להגנה מפני החשוד, משפחתו או שלוחיו ואף מגיעה לו הגנה מפני מגע לא רצוי עם החשוד או הנאשם בבית המשפט. כמו כן על משטרת ישראל לספק מידע לנפגע עבירה על אפשרויות ההגנה שעומדות לרשותו מפני החשוד, משפחתו או שלוחיו, מה שמתברר בפרקטיקה כצו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת.

 

לנפגע עבירה הזכות הבסיסית לקבל מידע והסבר על אופן התנהלותו של ההליך הפלילי, על זכויותיו מעצם היותו נפגע עבירה וכן על השלב הנוכחי בו מצוי ההליך הפלילי בכל עת.

 

אם נפגע עבירה מבקש זאת, הוא יכול לקבל העתק מכתב אישום וכן לתת הצהרת נפגע עבירה אשר תשמש את גורמי התביעה בשלב הטיעונים לעונש כשיקול בפני בית המשפט עת יגזור את דינו של הנאשם.

 

זכויותיהם של נפגעי עבירת מין או אלימות

 

בעבירות מין או אלימות, לנפגע ישנם זכויות נוספות רחבות יותר מאלה הנתונות לנפגע עבירה, לנפגע ישנה זכות להיות מלווה על ידי אדם בעת חקירתו. כמו כן אסור לחקור נפגע אודות עברו המיני אלה אם כן זה הכרחי ונחוץ לבירור העבירה. על חוקר המשטרה לחקור נפגע עבירה תוך שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו.

 

לנפגע עבירה בעבירת מין או אלימות ישנה זכות לקבל הודעה מרשויות המדינה בעניין הליכים נוספים לאחר גזר דינו של הנאשם, כמו הגשת בקשת חנינה וכן בקשה לבוא בפני וועדת השחרורים בשירות בתי הסהר, שאז, עומדת לנפגע העבירה זכות להביע את עמדתו בפני נשיא המדינה או ועדת השחרורים בטרם יקבלו החלטה בעניינו של העבריין הפוגע.

 

לנפגע בעבירת מין או אלימות חמורה יש את הזכויות הרחבות ביותר בחוק. על התביעה לוודא כי פרטיו האישיים של הנפגע כגון כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה ומספרי טלפון לא יגיעו לידי הפוגע. כמו כן הבעת עמדתו של נפגע עבירה שכזה היא הרחבה ביותר, לפיכך, באפשרותו להביע עמדה לפני הגעה להסדר טיעון או קבלת טענה של עיכוב הליכים בעניינו של הנאשם.

 

בעבירת מין או אלימות חמורה, על בית המשפט לבדוק האם מולאו זכויותיו של נפגע העבירה בטרם הגיע הפרקליטות להסדר טיעון עם הנאשם.

 

תביעה כספית בהליך מזורז

 

לנפגע עבירה ישנה זכות להגיש תביעה לשיפוי על הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפגיעה בו. ישנו הליך מזורז לפיו ניתן להגיש כנגד הנאשם, אם הורשע תביעה תוך 90 ימים עת הפך גזר הדין להיות סופי וחלוט.

 

היתרון הניכר בהליך הזה הינה העובדה שגזר הדין מהווה הוכחה שלא ניתנת לערעור לגבי חבותו ואחריותו של הפוגע וכעת מה שנותר הוא רק להוכיח בפני המותב, או ההרכב שדן בתיק הפלילי את גובה הנזק ומידת אחריותו של העבריין הפוגע.

 

חשוב לדעת כי אם חלפו 90 ימים או לחלופין ישנם כמה אחראים לנזק שחלקם לא מופיעים בכתב האישום לא מדובר בסוף פסוק. הנפגע יכול כל העת בכפוף לכללי ההתיישנות להגיש כנגד הפוגע או הפוגעים תביעה אזרחית בסדר דין רגיל בכדי לקבל פיצוי וסעד עבור נזקיו. לפיכך, כל מקרה צריך להיבחן לגופו על פי היתרונות והחסרונות של ההליך ונסיבות העניין.

 

ליווי עורך דין אשר יעניק כתף תומכת ואף יקפיד לשמור על זכויותיו החוקיות של הנפגע הינה צעד חיוני והכרחי, שכן די בחוויה הטראומטית אותה חווה הנפגע. לפיכך, יש להקפיד שהליך חקירת המשטרה וההתייצבות בפני גורמים שלטוניים כגון הפרקליטות ומתן עדות בפני בית המשפט לא יהפכו כשלעצמם לטראומה נוספת עבור נפגע העבירה.

 

ליווי עורך דין הבקיא ברזי חוק זכויות נפגעי עבירה מקלה את החוויה הקשה עבור הנפגע ואף מסייעת לו בקבלת ההחלטה הנכונה בהגשת התביעה האזרחית בהמשך הדרך.