כנגד נאשם הוגש כתב אישום חמור בגין ניסיון דריסת פקח עירוני ואיומים. במסגרת כתב האישום נטען כי הנאשם ניסה לדרוס את הפקח העירוני ואף נקט כלפיו לשון איומים, וזאת על רקע העובדה שהפקח ביצע את עבודתו ונתן לנאשם דו"ח על חניה אסורה.


הנאשם מצדו הכחיש מכל וכל את האמור נגדו וטען כי מדובר בפקח שמתנכל לו בצורה שיטתית, הכול על רקע העובדה שלפני מספר חודשים התלונן הנאשם על הפקח בפני הממונים עליו ובפני הגורמים האמונים עליו באגף הפיקוח של עיריית תל אביב.


הנאשם שחש כי נעשה לו עוול נורא פנה אל עורכי הדין חזי כהן ובין תרדיון, בכדי שייצגו אותו בהליך המשפטי המתנהל כנגדו בפני בית המשפט. הסנגורים צילמו את חומר החקירה, והופתעו לגלות כי יש בתיק כשלים חקירתיים חמורים ביותר מצד המשטרה. הסנגורים קבעו פגישה עם גורמי התביעה והציגו בפניהם את הכשלים בתיק, במטרה שהמאשימה תחזור בה מכתב האישום. המאשימה מצדה סירבה לחזור מכתב האישום והתעקשה על ניהול ההליך, עובדה אשר גרמה לסנגורים לכפור בכתב האישום ולקבוע את התיק לניהול הוכחות.


הנאשם הגיש בעבר תלונה על הפקח שבעקבותיה הוא הושהה


ביום 16.2.2015 נקבע התיק לשמיעת הוכחות בפני כבוד השופט עידו דוריאן בבית משפט השלום בתל אביב. במסגרת החקירה הנגדית של הפקח העירוני עלה כי מדובר במי שהוגשה כנגדו תלונה מצד הנאשם לגורמי העירייה, תלונה שבעקבותיה הפקח הושהה זמנית מאזור העבודה ליד ביתו של הנאשם עד לבירור הנושא.


נוסף על כך, מחקירתו הנגדית של הממונה על החקירה עלתה בפני בית המשפט תמונת מצב עגומה, שלפיה ישנו פקח נוסף שנכח במקום והיה עד למה שהתרחש ובעדותו היה ניתן לשפוך אור על שהתרחש במקום בעת קרות האירוע נשוא כתב האישום. משנשאל הממונה על החקירה על ידי הסנגור מדוע לא זומן הפקח הנוסף להעיד, החל החוקר להתפתל בתשובות לא ענייניות ומתחמקות שאינן מניחות את הדעת.


התובעת אשר שמעה את מורת רוחו של בית המשפט מתשובותיו של חוקר המשטרה ביקשה לדחות את הדיון בכדי לנסות ולאתר את הפקח הנוסף ששהה במקום האירוע. הסנגורים כמובן התנגדו בתוקף וטענו כי עתה אין מקום לעשות מקצה שיפורים בתיק החקירה, טענה אשר התקבלה על ידי בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי אין מקום לכל דחייה.


הפקח פעל מתוך נקמה על התלונה שהגיש נגדו הנאשם


בשלב הסיכומים טענו הסנגורים כי עדותו של הפקח אינה אמינה ומונעת מתוך רגש נקם של הפקח כלפי הנאשם, על רקע העובדה שהנאשם התלונן על הפקח בפני הממונים עליו בעיריית תל אביב. נוסף על כך טענו הסנגורים כי מדובר "במילה מול מילה", וכי מחדל המשטרה אשר לא עשתה כל מאמץ לאתר את הפקח הנוסף ששהה במקום הוא שהוביל לפגיעה קשה ביכולתו של הנאשם להתגונן, שכן כעת הנאשם לא יכול להוכיח את גרסתו, עובדה אשר ניתן היה לברר בפעולת חקירה פשוטה ביותר של הזמנת הפקח הנוסף לעדות.


לאור טענות הסנגור, החליט בית המשפט לאמץ את המלצת ההגנה ולזכות את הנאשם מכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.


חשוב לדעת כי בתי המשפט רואים בחומרה יתרה ניסיון פגיעה והעלבה של עובדי ציבור. הענישה בגין תקיפה והעלבה של עובדי ציבור חמורה ומשמעותית, וכוללת רכיבי ענישה חמורים כגון דרישות למאסר בפועל ולעתים עבודות שירות.


בחינה נכונה של חומר הראיות על ידי עורך דין פלילי מאפשרת הסקת מסקנה נכונה באשר לאופן הפעולה הנכון והרצוי שיש לנקוט בתיק. הראיה לכך הוא המקרה שלפנינו, שבו הסנגורים בחנו את חומר הראיות והתעקשו כי לא תתקבל תוצאה אחרת מלבד זיכוי, דבר אשר הוביל את הנאשם לזיכוי מהמיוחס לו בכתב האישום ומכל רכיב ענישה מכביד אחר.


ת"פ 46139-01-14