תחום עיסוק

העברה בין דורית מתייחסת להעברת נכסים ועסקים בתוך התא המשפחתי. המטרה המרכזית בהעברה בין דורית היא להבטיח העברה חלקה של נכסים ועסקים תוך התחשבות בצרכים ורצונות הדור המעביר והדור המקבל. זאת, תוך ניסיון למנוע מחלוקות עתידיות וחיסכון במס. תהליך זה משלב שיקולים אישיים ומשפחתיים לצד ההיבטים המשפטיים והכלכליים.