תחום עיסוק

רוצים לחתום על ייפוי כוח מתמשך? זקוקים לייעוץ משפטי?

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון משפטי שנקבע כתיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר יוצר שינוי ומצמצם את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם שמצבו הקוגניטיבי או הרפואי מחייב זאת. זאת באמצעות מתן אפשרות לכל אדם מעל גיל 18, להחליט בעצמו מי יטפל בענייניו וברכושו אם יאבד את היכולת לדאוג לעצמו בעתיד, ולקבוע כללים והוראות בעניין זה.


חתימה על ייפוי כוח מתמשך מותנית בכך שהחותם מבין את ההשלכות והמשמעות של מעשה זה. ייפוי הכוח המתמשך יחול במועד שבו הממנה לא יוכל עוד לקבל החלטות בכוחות עצמו, על בסיס חוות דעת רפואית על מצבו הרפואי או הקוגניטיבי של הממנה, או על סמך הוראות שנקבעו מראש על ידי הממנה עצמו. זאת גם במקרים שבהם לפני התיקון לחוק, היה צורך במינוי אפוטרופוס שידאג לצרכיו ונכסיו של אדם שהפך לחסוי.

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני משפחה וייפוי כוח מתמשך. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.