תחום עיסוק

מעוניינים לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו? מעוניינים לקבל צו קיום צוואה? זקוקים לייעוץ משפטי?

 

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני לצורך מימוש נכסיו של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה. כלומר, כדי לחלק את עזבונו של הנפטר לפי הוראות הצוואה שהותיר אחריו יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. הבקשה לקבלת צו קיום צוואה, כרוכה בתשלום אגרה והמבקש מחויב לצרף לה את כלל המסמכים הנחוצים בהתאם לחוק, כולל צוואה מקורית, תעודת פטירה ואישור חתום על ידי כל היורשים, שלפיו ידוע להם שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה.

 

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני משפחה וצוואות כולל הגשת בקשות לצו קיום צוואה. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.