מעוניינים בהקפאת הליכים? הקפאת הליכים כנגד סנקציות של ההוצאה לפועל? זקוקים לייעוץ משפטי? 

 

סעיף 350 לחוק החברות מאפשר לחברה לבקש מבית המשפט צו להקפאת הליכים מפני נושים. כל אימת שצו הקפאת ההליכים הינו בר תוקף, נושי החברה אינם רשאים להגיש כנגדה תביעות ואין הם יכולים להמשיך ולפועל כנגדה. לא זו אף זו, חברה אשר ניתן לה צו הקפאת הליכים אינה רשאית לפרוע חובות טרם ההקפאה ללא קבלת אישור לכך מבית המשפט (מדובר אפוא בהעדפת נושים). את צו הקפאת ההליכים ניתן להאריך מדי כמה זמן לתקופה של תשעה חודשים.

 

לרשותך משרדי עורכי דין העוסקים בהוצאה לפועל והקפאת הליכים. בחר עורכי דין ושלח פניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין.