השימוע הפלילי מהווה צומת משמעותי בהליך הפלילי, בו אפשר, במקרים מסוימים לסיים את כל הפרשה. ואולם, יש בו גם סיכון של פגיעה בסיכויי ההגנה בתיק. זהו הליך שצריך לנהל אותו בחכמה ובראייה מפוקחת.


נחקרתם במשטרה. שיתפתם פעולה וניסיתם לשכנע בצדקתכם או ששתקתם. המשטרה המשיכה וסיימה את החקירה. אם לא קיבלתם הודעה על סגירת התיק, אתם תקבלו, בסוג מסוים של עבירות, "מכתב יידוע לחשוד" ובו תימסר לכם הודעה על זכותכם לשימוע בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי. זו למעשה האפשרות שלכם לנסות ולשכנע את התביעה שלא להגיש כנגדכם כתב אישום.


בשלב הזה צריכה להיות התביעה פתוחה לבחון את הטיעונים שלנו בראש פתוח ובנפש חפצה. כיצד מתנהל השימוע?


לרוב אנחנו שומעים על שימוע פלילי שנערך בעניינם של אישי ציבור ומפורסמים. כשמדובר באלה, נערך שימוע בד"כ בעל פה. אצל עיקר החשודים נערך השימוע באמצעות פניה בכתב אם כי התביעה יכולה להסכים לשימוע בע"פ במקרים המתאימים.


לפני שמגבשים איזו שהיא אסטרטגיה בעניין השימוע צריך לאסוף ולקבל מידע - לקבל מהתביעה חומרים מתוך החקירה, לנתח כל דבר שעלה בחקירות ובפעולות החקירה שבוצעו, לאסוף מידע ומסמכים שיכולים לסייע. כל זאת כשאנחנו לוקחים בחשבון שלא כל המידע והראיות בתיק יעמדו בפנינו ואנחנו רואים תמונה חלקית בלבד.


בשלב הבא צריך לבחור מה דרך הפעולה הנכונה - באיזה מהטענות ומהראיות שלנו נכון להשתמש בשימוע. מצד אחד, אנחנו מאוד רוצים לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום. נוכל לחסוך בכך סבל, דאגות, כספים וזמן. יש בהחלט הליכי שימוע שמצליחים ואין ספק שזו תוצאה רצויה שמצדיקה את הניסיון לשכנע בכל דרך וטיעון אפשריים.


מצד שני, אם השימוע לא יניב את התוצאה הרצויה, נרצה לנהל את התיק כשיש בידנו את מירב הסיכויים לנצח. במצב כזה, לא נרצה לחשוף את הקלפים שלנו בשלב השימוע ולאבד יתרונות בניהול ההליך עצמו. גם לא נרצה לאפשר לתביעה לערוך מקצה שיפורים לאחר שתשמע את טענותינו. לכן, התייחסות לשימוע בקלות ראש, במחשבה ש'אם לא יועיל לא יזיק', איננה נכונה.


כמו בהרבה דברים, גם כאן יש לבחון כל מקרה לגופו. לאחר ניתוח ומיון כל המידע והראיות שאספנו ניתן לגבש אסטרטגיית הגנה ראשונית, תוך קבלת החלטה איזה מטענות ההגנה שלנו תתאים לטיעון בשימוע מבלי שנאבד יתרונות חשובים במידה והתיק אכן יתנהל.


הטענות בשימוע לא מסתכמות רק בטיב הראיות והן נוגעות גם לעניינים שונים הנוגעים לתמונה הכוללת בהיבטים השונים שלה. עניינים הנוגעים לניהול החקירה, ניהול ההליך, נתוניו של החשוד והמעורבים האחרים וכדומה.


לאחר שהתביעה תשקול את הטענות שהועלו בפניה היא תודיע לחשוד על החלטתה להגיש כתב אישום או להימנע מכך.


בסופו של דבר מדובר בהליך שיכול לחסוך הרבה כאב לב ומשאבים ויש לנהל אותו בעיניים פקוחות מתוך ראיית התמונה השלמה בתיק.