לאחרונה, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו עסק בתביעת ביטול הסכם גירושין שהגישה אישה נגד בעלה לשעבר. לדברי האישה, הסכם הגירושין היה מאוד לא שוויוני וגרם לה לאבד רכוש וכסף רב שהיו מנת חלקה מכיוון שנצברו בשנות נישואיה המשותפים עם בעלה. היא טענה שאולצה לחתום על ההסכם בתנאי סחיטה כשהבעל מאיים לפרסם סרטון שבו היא נראית מקיימת יחסי מין עם גבר אחר.


היא הסבירה שבעקבות האיום היא הייתה במצב נפשי קשה מאוד שנוצל על ידי בעלה במרמה, ולכן יש לבטל את ההסכם ולערוך מסמך חדש בתנאים הוגנים יותר. מנגד, הבעל טען כי האישה חתמה על ההסכם בידיעה מלאה וברצון להתגרש מהר ככל הניתן כדי להקים חיים חדשים עם המאהב שלה. הוא ציין כי רק לאחר שהמאהב נטש אותה היא טרחה להיזכר בהסכם הגירושין שנחתם ולעתור לביטולו.


הגבר טען כי האישה חתמה על הסכם שוויוני ויצאה עם נכסים רבים וסכום כסף גדול


בתביעה, טענה האישה כי הסיבה לכך שחתמה על הסכם גירושין לא הוגן שנישל אותה מרוב רכושה, הייתה נעוצה במצב הנפשי הקשה שבו נמצאה בעקבות האיום המפורש של הבעל. היא הסבירה שלא ניתן לאכוף הסכם שנחתם בתנאים כאלה מכיוון שנעשה במרמה ובנקמנות ועונה על עילות עושק הטעיה וחוסר תום לב.


מנגד, הבעל טען כי האישה לא הייתה מצויה במצב נפשי קשה והציג לראיה תמונה שלה אתו שבועיים לאחר החתימה על ההסכם, כשהם יושבים במסעדה ומחייכים. הוא הסביר שהיא חתמה ברצון על ההסכם מתוך כוונה לחיות עם המאהב שלה, ולמעשה לא יצאה חסרת כל לאחר הגירושין משום שהייתה רשומה על מחצית של שלוש דירות וכן קיבלה סכום כספי של יותר ממיליון שקלים. כמו כן הוזכר שהאישה בחרה לא ללמוד ולא לעבוד כלל לאורך תקופת הנישואין, כך שכל הנטל הכלכלי על משק הבית היה על כתפי בעלה.


לגבי האיום, הגרוש הודה שאכן שתל ברכבה של האישה מתקן מעקב והלך אחריה לבית המלון שבו שהתה עם גבר אחר. עם זאת, מחקירתה של האישה עלה כי כשנכנס לחדר כבר היו לבושים ולמעשה לא היה נוכח בחדר כשקיימו יחסי מין כדי לצלם את המעשה. לשאלת השופט האישה הסבירה שהיא האמינה שבעלה מחזיק בסרטון המפליל שלגביו טען, אף שלא ראתה אותו מעולם.


ביטול הסכם הגירושין ייעשה אם יוכחו עושק, הטעיה או חוסר תום לב שהובילו לחתימתו


לדברי השופט, יהיה ניתן לבטל את הסכם הגירושין אם האישה תוכיח שהוא בוצע תוך עושק, הטעיה או חוסר תום לב. הגבר הגיש בכתב ההגנה הסכם ממון שנערך בינו ובין אשתו בזמן נישואיהם ושבמסגרתו הסכימו על הפרדת הרכוש ביניהם, מה שמעיד על אי השוויון הראשוני בהכנסותיו של כל צד. זאת ועוד, לאחר שבחן את הסכם הגירושין, השופט קבע שלא התקיימו בו חריגות משמעותיות מהמקובל, וכי רוב הסכמי הממון נוטים לוויתורים ואין בכך אי מיצוי של זכויות שעל בסיסו ניתן לטעון עושק.


באשר לטענת ההטעיה, השופט הסביר כי הימנעות מציון אפשרויות לטובת האישה בהסכם הגירושין הוא לא טעות לפי כוונת הפסיקה. הוא קבע שהאישה בחרה ביודעין באפשרות שלדעתה הייתה העדיפה ביותר ושכללה את הסתרת דבר הבגידה מבני משפחתה. הוא סיכם כי היא ידעה היטב מה יהיו תוצאות מעשיה, ובחרה לחתום על ההסכם מסיבותיה שלה, ולכן לא מדובר כאן בהטעיה מכוונת.


אף על פי טענות הצדדים לגבי הסכם הגירושין ומידת השוויון שבו, השופט קבע כי אין תקנה ציבורית שמחייבת הסכם חלוקת רכוש שוויונית. הסכם לא מאוזן הוא מקובל כל עוד מוסכם על שני הצדדים, ולכן לא מדובר בחוסר תום לב מצד הבעל אלא בניהול שכלתני של משא ומתן שבו הצליח להטות את הכף לטובתו.


בית המשפט לא קיבל את תביעת האישה והיא נאלצה לשלם לבעלה לשעבר 50 אלף שקלים


השופט סיכם כי תחושה סובייקטיבית של איום לא יכולה להביא לביטול של הסכם, זאת ועוד שהפרוטוקול שבו ההסכם אושר לא הראה אפילו רמז לכך שהאישה חשה מאוימת, לא כשירה לחתום על ההסכם או לא מבינה את משמעויות המעשה. למעשה, בעת אישור ההסכם בין האישה ובעלה בבית המשפט, הובהר לה כי בן זוג שבגד לא מאבד מזכויותיו הרכושיות, אך הצד הנבגד יכול לעתור לפיצוי כספי בעת הגירושין. האישה הצהירה באותו הליך כי היא מבינה זאת, ועדיין בחרה לחתום על ההסכם.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם גירושין


בסופו של דבר, השופט קבע שלא התקיימו התנאים המתאימים לביטול הסכם הגירושין מכיוון שלא הוכחו עילות של עושק, של הטעיה או של חוסר תום לב בחתימה עליו. לפיכך, השופט דחה את תביעת האישה ופסק כי הסכם הגירושין ימשיך להתקיים על כל תנאיו. יתר על כן, הגרושה חויבה לשלם לבעלה לשעבר סכום של 50 אלף שקלים בגין הוצאות המשפט שנערך.

 


תה"ס 7529-09-17