לאחרונה קבע בית משפט השלום בירושלים מהו סכום הפיצויים המגיע לנערה בת 14, אשר נפצעה בתאונת דרכים לפני כשבע שנים, כשהייתה בת שבע וחצי. כמה חודשים לאחר שנפצעה הגישה הילדה את התביעה כנגד הבג הרכב שפגע בה וחברת הביטוח שביטחה את הרכב באותה עת, אך ההליך הופסק לאחר שמומחה רפואי מהתחום הנפשי קבע כי טרם ניתן לדעת אם נכותה הנפשית היא זמנית או צמיתה.


כעת, לאחר שעברה והשלימה טיפולים שונים בתחום הנפש, הגישה הנערה את התביעה לקבלת הפיצויים כנגד חברת הביטוח. לא הייתה מחלוקת לגבי חובתה של המבטחת לפצות אותה, כך שעיקר המחלוקת בין הצדדים נגעה בשאלת גובה הנזק שנגרם לה בתאונה.


בית המשפט מינה שני מומחים רפואיים לצורך קביעת שיעור הנכות הרפואית שנותרה לה, ובהתאם לחוות הדעת שהגישו נקבע כי נותרה לה נכות אורתופדית בקרסול בשיעור של 5%, וכן נכות נפשית בשיעור של 5%. כמו כן, השופט קבע כי נכותה התפקודית תעמוד על שיעור של כ-10%. בסופו של דבר נקבע כי חברת הביטוח תשלם פיצויים בסכום כולל של כ-336 אלף שקלים, ואף תשלם את הוצאות המשפט בסך של 1,200 שקלים. הפיצויים יופקדו בחשבון על שמה של הנערה עד שתגיע לבגרות.


מאז התאונה, הנערה סובלת מפציעה כרונית בקרסול וכן מפגיעה נפשית קלה


במהלך הדיונים במסגרת התביעה, תחילה נקבעה נכותה הרפואית של הנערה. בחוות הדעת הרפואית בתחום האורתופדי, ציין הרופא המומחה אשר מונה על ידי בית המשפט כי בעקבות שבר בקרסול, סובלת הנערה עד היום מפציעה כרונית אשר גורמת לה למגבלה קלה בתנועה. הוא העמיד את שיעור נכותה האורתופדית על 5%.


המומחה הרפואי בתחום הנפשי קבע בחוות דעתו כי במשך שלוש וחצי שנים ממועד התאונה סבלה הנערה מתסמינים של הפרעה פוסט טראומתית. כיום, לאחר שעברה טיפולים נפשיים, קבע הרופא כי חל שיפור במצבה אולם נותרו לה סימפטומים של חרדה אשר פוגעים באופן קל בתפקודה. גם בתחום הנפשי הועמד שיעור נכותה על 5%. השופט קיבל את שתי חוות הדעת הרפואיות, וקבע כי נכותה הרפואית הקבועה תעמוד על שיעור של כ-10%.


האם לנכויות הרפואיות של הנערה יש השלכה על יכולותיה התפקודיות?


בכל הנוגע לנכותה התפקודית של הנערה, טענה חברת הביטוח כי נכותה הרפואית נקבעה על שיעור נמוך שאין לו השלכה תפקודית ממשית. ואולם, השופט דחה טענה זו, וציין כי בניגוד לאליה, שני המומחים הרפואיים קבעו באופן מפורש כי לנכותה הרפואית יש השפעות קלות על התפקוד. על כן הוחלט להעמיד את שיעור הנכות התפקודית בהתאם לשיעור נכותה הרפואית - 10%.


לאחר קביעת הנכויות, עבר השופט לחישוב הנזקים שנגרמו לנערה בעקבות התאונה, בהתחשב בגילה בעת הפציעה, וכן בגובה הנכויות, במספר ימי האשפוז ועוד. על בסיס נתונים אלו, קבע השופט כי היא זכאית לפיצויים עבור נזק לא ממוני בסכום של 19,240 שקלים.


כיצד פציעה בגיל צעיר גורמת להפסדי שכר בעתיד?


כאשר מדובר בנזקי גוף שנגרמו לקטינים, בתי המשפט נוטים לקבוע כי הפגיעה בכושר השתכרותם בעתיד היא בשיעור זהה לשיעור הנכות התפקודית שנקבע להם. במקרה זה, חברת הביטוח טענה שאין לנכותה התפקודית כל השפעה על יכולת השתכרותה בעתיד, אולם השופט דחה את טענתה והעמיד את שיעור הפגיעה בשכרה בעתיד על 10%.


על בסיס השכר הממוצע במשק, נקבע כי הנערה זכאית לפיצויים בסכום של 269,896 שקלים עבור הפסדי שכר עתידיים. כמו כן, להפסדי השכר הללו הוסיף השופט גם הפסדים שתספוג הנערה לקרן הפנסיה, בסכום של 33,737 שקלים.


מעבר לכך קבע השופט כי הנערה זכאית לפיצויים בסך של 8,000 שקלים עבור עזרה שנזקקה לה מהזולת לביצוע מטלות יומיומיות שונות. 5,000 שקלים נוספים נפסקו עבור הוצאות נוספות, לרבות עשרות ביקורים במרפאות שונות שחייבו הוצאות על נסיעות וגרמו לאובדן זמנו של אביה, אשר הסיע אותה לכל אותן בדיקות.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות דרכים | פיצויים לנפגעי תאונות דרכים


סכום הפיצויים הכולל הגיע לסך של 335,873 אלף שקלים, אותם תפקיד חברת הביטוח בחשבון הבנק על שמה של הנערה. את כספי הפיצויים היא תוכל לפדות בהגיעה לגיל 18, ועד אז לא ניתנה הרשאה לאיש למשוך את הכספים.

 

 

ת"א 39999-11-20