כל אדם מעל גיל 18 שנה שכשיר באותה עת, הוא זה שבוחר בעצמו ומרצונו החופשי, מיופה כח אשר יפעל בשמו מול הרשויות ו/או מול גופים בנקאיים שונים, ישמש לו לפה כאשר לא יוכל לעשות זאת.


מיופה הכח יוכל להפעיל את ייפוי הכח המתמשך, המופקד אצל האפוטרופוס הכללי, אך ורק לאחר שיגיש הצהרה לתיק וכן יצרף חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו כשיר עוד, "אינו מבין בדבר" כלשון החוק.


מי יכול להיבחר כמיופה כח?


בדרך כלל אדם הבוחר לעשות ייפוי כח מתמשך בוחר מיופי כח מתוך משפחתו הקרובה (ילדים, אחים, בן זוג) ואולם אדם ערירי ו/או ללא קשר למשפחתו הקרובה ו/או הרחוקה, יכול לבחור בחברים קרובים, עמיתים לעבודה, שכנים טובים או בני דודים להיות מיופי הכח שלו והכל בלבד שזהו רצונו החופשי, נטול השפעה שלילית של "מכרים" הצצים פתאום ומבקשים להיות מיופי כח ולפעול בשמו מול גופים שונים.


לא רק בני משפחה קרובים יודעים מה רצונו של אדם הקרוב אליהם - המשך מגורים בבית שהוא אוהב, שמירה על ספרים שאסף לאורך השנים, טיפול רפואי מתאים במקרה של החמרה במצבו הרפואי, בזבוז כספים או שמירה על ערכם בחשבון, גם עמיתים לעבודה לאורך שנים יודעים מה רצונותיו של האדם איתו הם חולקים שעות רבות בכל יום.


מי רשאי להתמנות כמיופה כח?


כמצוין בסעיף 32ג'(1) –(6) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 מיופה הכח צריך להיות מעל גיל 18 שנה.
לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כח מתמשך שהוא עשה לעצמו.


מיופה הכח לא יכול להיות פושט רגל (במידה וניתן לו הפטר רצוי וכדאי לצרפו מאחר שלעיתים המערכת אינה מעודכנת ומיופה הכח יהיה רשום עדיין כפושט רגל).


הוא אינו לקוח מוגבל חמור (מי שחזרו לו 10 שיקים במסגרת חשבונו האישי ו/או העסקי).


הוא לא נותן לממנה טיפול רפואי, סוציאלי ו/או סיעודי בתשלום.


הוא לא מספק לממנה מגורים תמורת תשלום (למעט אם מדובר קרוב משפחה של הממנה).


הוא אינו עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכח המתמשך (מדובר בניגוד עניינים אשר אף ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין דנה מספר פעמים בעניין והחליטה כי הדבר אסור).


מיופה כח - האם מדובר בזכות או חובה?


מיופה כח בחשבון של מישהו אחר זוכה רק בהטבות הנלוות לתפקידו החדש – יכול לפעול בחשבון במקום בעל החשבון, יכול למשוך כספים מהחשבון, לבצע פעולות במקום בעל החשבון ועוד.


ואילו מיופה הכח שהממנה בחר בו במסגרת יפוי הכח המתמשך מקבל עליו חובות אישיות וכלליות אשר ייכנסו לתוקף במידה והממנה יהפוך ללא כשיר ויהיה צורך להפעיל את ייפוי הכח המתמשך.


מיופה הכח צריך לקבל החלטות אישיות, רפואיות ורכושיות במקום הממנה - מי יהיה המטפל הזר שיטפל בממנה ו/או האם ניתן להסתפק במטפל ישראלי מטעם הביטוח לאומי לכמה שעות שבועיות בלבד? מה לעשות עם דירתו של הממנה? האם להשאירו בביתו או להעבירו למוסד בו יקבל את הטיפול הרפואי והסיעודי הטוב ביותר עבורו? מה לעשות עם הכספים של הממנה? כמה צריך למשוך עבור הטיפולים השוטפים ומה לגבי הוצאות גדולות שלפתע "נפלו מהשמיים"?


אין למיופה הכח זכויות שמהן הוא יכול להנות כאשר המינוי שלו נכנס לתוקף. הוא אמור לדאוג לרווחתו של הממנה כאילו הוא מטפל בעצמו.
בדרך כלל לא יהיה מיופה כח אחד בייפוי כח מתמשך אלא לפחות שניים, אשר יפעלו בשיתוף פעולה אחד עם השני על מנת להגיע לתוצאות הכי טובות עבור הממנה.


מה יקל על מיופי הכח?


ייפוי כח מתמשך נעשה בשקיפות מלאה מול האדם המבקש לעשותו - הממנה ומול מיופי הכח שנבחרו על ידו - עו"ד נפגש הן עם הממנה והן עם מיופי הכח ומסביר להם בצורה ברורה מה המשמעות של ייפוי הכח המתמשך שהם עומדים לחתום עליו. הן הממנה והן מיופי הכח יודעים מראש "לאן הם נכנסים" וכל אחד מהם מוקיר את העובדה שהוא מהווה חלק ממסמך משפטי חשוב זה.


עו"ד שעבר הסמכה מטעם לשכת עורכי הדין ויש לו ניסיון הנחוץ לשם כך, ידע כיצד להסביר הן לממנה והן למיופי הכח מהן המשמעויות של ייפוי הכח המתמשך עליו הם חתומים - בדרך כלל חותמים הממנה ומיופי הכח בפני עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכח המתמשך, ואולם ניתן גם שמיופי הכח יחתמו בפני עורך דין המכיר אותם (לאחר שקיבלו הסבר מעורך הדין אשר ערך את ייפוי הכח המתמשך).


יש באפשרותו של הממנה לבטל את ייפוי הכח המתמשך גם לאחר הפקדתו.


מיופי הכח רשאים אף הם לחזור בהם מהסכמתם להיות מיופי כח.


מדובר על מסמך משפטי הנועד להקל על הצדדים ולא לסבך את העניינים אליהם נקלעים הצדדים שלא מרצונם. מצב בו אדם הקרוב אליך משפחתית ו/או חברתית משתנה לרעה בן רגע מערער את חייהם של כל הנוגעים בדבר, וטוב שיש מסמך משפטי שעורך הדין הנכון ידע לכלול בתוכו כמה שיותר מקרים העלולים לקרות ולכל מקרה ניתן פתרון אותו ניתן ליישם במהירות ובקלות.