ביום 19.3.2007 אישרה הכנסת ברוב של 83 תומכים וללא מתנגדים את הצעת החוק לפיצוי נפגעי פוליו. הצעת חוק זו אושרה לאחר שעברה מכשולים רבים וניסיונות לטרפוד החוק.

מחלת שיתוק ילדים (פוליו) היתה אחת מהמחלות הקשות אשר פגעה בילדים רבים במהלך שנות החמישיים והשישים. הנגיף גרם להיווצרות חום, כאבי ראש, כאבי גרון והקאות, אולם בעת הידרדרות המצב הרפואי, החלו כאבים בצוואר, בידיים וברגליים. כאבים אלו התפתחו אצל חלק מהנפגעים וגרמו לפגיעה בעצבי גזע המוח.


החיסון "הזן המומת" נגד המחלה החל בשנת 1957 וגרם להתפרצות גדולה של המחלה, עקב היעילות הפגומה של החיסונים. רק בשנת 1961 הוחל השימוש בחיסון מהזן המוחלש.

כאמור, לאחר מאבקים רבים במשך שנים רבות של מעל ל 2,000 נפגעי פוליו, אישרה הכנסת את הצעת החוק, אשר תפצה אותם בגין החיסונים הפגומים שקיבלו.


החוק יחול אך ורק על מי שלקה במחלת הפוליו, מחלת שיתוק ילדים, בישראל. החוק מפצה את נפגעי הפוליו הן בתשלום חד פעמי, והן בקיצבה חודשית.

נפגע פוליו אשר נותרה לו נכות צמיתה בשיעור של עד 75%, יקבל פיצוי חד פעמי בגובה 50,000 ₪. ואם הנכות שנותרה הינה מעל ל 75% הפיצוי החד פעמי הינו בגובה 100,000 ₪. סכום זה יהיה צמוד לממד המחירים לצרכן ויתעדכן ב 1 לינואר מידי שנה.

בנוסף לסכום המצויין לעיל, זכאי נפגע פוליו בעל שיעור נכות בגובה 100% לקבל קיצבה חודשית בסכום השווה ל 50% מהשכר הממוצע במשק, קרי פיצוי חודשי מידי חודש בסך של כ- 3,700 ₪, נכון לחודש ינואר 2007. נפגע פוליו בעל שיעור נכות הנמוך מ 100% זכאי לקיצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין הסכום האמור לעיל, שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבע לו לבין 100%.


לדוג', נפגע פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 50% יקבל קיצבה חודשית בסך של 1,850 ₪, שהינם 50% מ 3,700 ₪. נפגע פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 75% יקבל קיצבה חודשית בסך 2,775 ₪, שהינם 75% מ 3,700 ₪.

כל נפגע פוליו שנקבעה לו נכות יכול להגיש מידי חצי שנה בקשה לבדיקה מחדש בטענה של החמרה במצב עקב מחלת הפוליו. במידה וחלה החמרה בשיעור של 10% נכות ומעלה, תגדל הקצבה החודשית שמקבל הנפגע בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו.

מלבד הפיצוי הכספי האמור לעיל, המדינה תשתתף במימון טיפולים רפואיים, רכישת אביזרים רפואיים ומכשור רפואי לנפגעי הפוליו, אשר אינם נכללים במסגרת סל הבריאות.

יש להדגיש, הגדיל המחוקק בעת חקיקת חוק זה, וקבע כי תשלומים על פי הוראות חוק לפיצוי נפגעי פוליו אינם נחשבים להכנסה לצרכי מס הכנסה או לעניין גימלאות הביטוח הלאומי. קרי, הסכומים המשולמים פטורים מתשלום מס הכנסה.

בנוסף, סכומים אלו אינם ניתנים לערבות או לעיקול (למעט בגין תשלום מזונות).

כותב מאמר זה הינו עורך דין המתמחה בתביעות פיצויים נגד המוסד לביטוח לאומי.
 


עודכן ב: 24/07/2013