מס שבח הוא התשלום שיש להעביר לרשות המסים עבור הרווח שנוצר מההפרש בין שווי רכישת הזכות במקרקעין ובין שווי מכירתה. תשלום מס השבח מתבצע בכל מקרה שנוצר שבח ממכירת מקרקעין או זכויות במקרקעין, כגון קרקעות, דירות מגורים, בניינים, נכסים מסחריים וכדומה. אולם במקרים רבים, לא כל מי ששילם מס שבח יודע שהוא זכאי לקבל החזרי מס או לצמצם את גובה המס גם לאחר ששולם.


שומת מס השבח אשר נקבעת בהתאם לשיעורים משתנים קובעת מה יהיה גובה התשלום שיש להעביר לרשות המסים. לפי חוק מיסוי מקרקעין, ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה לצורך קבלת החזרי מס אם מתקיימים תנאים מסוימים המנויים בחוק. כדי לבדוק האם קיימת זכאות להחזר מס שבח, יש להגיש את הבקשה להחזר בצירוף שומת מס השבח שהוצאה, הדוח השנתי אשר מוגש למס הכנסה ומסמכים נוספים.


רשות המסים תבחן את הבקשה להחזר מס שבח, ותקבע בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה האם יש מקום לקבלת פטור ממס שבח או להפחתת הסכום, ובכך למעשה לצמצם באופן משמעותי את גובה המס שצריך לשלם. מלבד זאת, ניתן לקבל החזר מס שבח אם עסקת המכר בוטלה, ומס השבח עבור העסקה כבר שולם.


מהם התנאים לקבלת החזר מס שבח לאחר ששולם?


כאשר מבקשים החזר מס אחרי שעסקת המכר כבר התבצעה, יש לעמוד במספר קריטריונים. בין היתר, רק אדם פרטי זכאי לקבל החזר מס שבח, בין שהוא שכיר או עצמאי, אולם חברה בע"מ או תאגיד אינם זכאים לכך. כמו כן, הזכאות לקבל החזר קיימת רק אם מס השבח שולם.


מלבד זאת, מאחר שהוטל מס שבח היסטורי בשיעור נמוך על נכסים שנמכרו לפני שנת 1961, אפשר לקבל החזר רק אם הזכויות במקרקעין נרכשו לאחר 1961. נוסף על כך, רק עבור נכסים שנמכרו לאחר שנת 2011 יש זכאות להחזר המס.


כיצד ניתן להפחית את שיעור המס?


על פי החוק, יש אפשרות לפרוס את הרווח הריאלי שנוצר ממכירת הנכס על פני תקופת הבעלות בו או על פני ארבע שנים, בהתאם לתקופה הקצרה יותר מבין השתיים. כלומר, החוק מאפשר לבצע תכנון מס לפריסת השבח אשר יכול להפחית את שיעור המס בצורה משמעותית.


כמו כן, ניתן לשלב גורמים שונים כגון ניכויים, קיזוז הפסדים וכדומה כדי לקבל החזר מס שבח, וכך גם אם מס השבח מחולק בין בני זוג, ניתן למקסם את שיעור ההחזר באמצעות שיוך המס לאחד מבני הזוג.


כיצד מתבצע הליך תיקון שומת מס שבח לצורך קבלת החזר מס?


חוק מיסוי מקרקעין מאפשר לתקן את השומה בתוך מסגרת זמן של ארבע שנים לכל היותר, וזאת גם באופן רטרואקטיבי על מס שכבר שולם, כל עוד לא חלפה תקופת ההתיישנות. במסגרת ההליך מגישים בקשה להחזר מס שבח לרשויות מיסוי מקרקעין, שומת המס נפתחת ונבחנת מחדש בהתאם לבקשה ולתנאים להפחתת שיעור המס או קבלת פטור.


כאשר המבקש עומד בהגדרות המאפשרות קבלת החזר מס שבח, רשות המסים תאשר את העברת ההחזר באמצעות זיכוי.

 

יש לך שאלה?

פורום מיסוי מקרקעין


חשוב לזכור כי פעמים רבות ניתן לבצע תכנון מס אף בדיעבד, לאחר שמס השבח כבר שולם. באמצעות תכנון מס נכון ניתן להפחית את גובה הסכום שיש לשלם, וכתוצאה מכך לקבל החזר מס שבח לרבות הפרשי הצמדה וריבית. החזר המס יכול להגיע עד למלוא הסכום ששולם או לשיעורים גבוהים ממנו, כך שמדובר באלפי שקלים שניתן לחסוך.