טור דעה: קריאה להסדרת מעמדם של משתמטי ועריקי צה"ל בחו"ל לרגל שנת ה-75 למדינה

 

מדינת ישראל חוגגת 75 שנים לתקומתה ומקיימת הליכים מיוחדים לקראת יום העצמאות הנחגג בימים אלו, גם במישור המשפטי. כך, למשל, הכריזו, לקראת תחילת השנה, נשיא המדינה ושר המשפטים הקודם על הרחבת סמכות החנינה, כאשר הנשיא מציין: "אחראים גם לאלו שבשוליים" ואילו שר המשפטים אמר: "החברה היהודית נמדדת ביכולת לחוס גם על מי שפגעו בערכיה". אני סבור שצריך לנצל מועד מיוחד זה לפתרון בעיה מורכבת ורחבת היקף: במדינות העולם שוהים כיום עשרות אלפי ישראלים הנמצאים במעמד משתמטים או עריקים, כאשר צה"ל מסרב לעמוד איתם או מי מטעמם בקשר להסדרת מעמדם, ודורש כי יתייצבו וייעצרו בכלא צבאי כתנאי לבחינת עניינם. האמור בעיקר בבני מהגרים – ישראלים שעזבו את הארץ עם הוריהם שעה שהיו ילדים ולא הסדירו מעמדם מבחינה טכנית. לעתים האמור במי שעזב את הארץ לאחר הגיל הקובע (16 שנים) ולא שב בגפו, כנדרש לפי חוק לשרת לבדו, ויש שבחרו לעזוב את הארץ טרם גיוסם מסיבות אנוכיות ועוד נסיבות שונות.


האמור באזרחים ישראלים, אשר רובם אנשים נורמטיביים, איכותיים, דוברי עברית ואוהבי העם והמדינה. חלק לא מבוטל מהם היה רוצה לשוב ולהתגורר בארץ. אולם, אנשים אלו נחשבים עבריינים מבוקשים במדינת ישראל וצפוי כי יעצרו אם יגיעו לשדה התעופה, מבלי לדעת מה צפוי להם לאחר מכן.


אינני מבקש להקל בעבירה שבצעו ומבצעים אותם מי שלא קיימו חובתם לשירות. טענתי היא כי החזרת אותם אלפי אזרחים לחיק המדינה והאפשרות כי יתרמו ולו חלקית כחיילים או כאזרחים, יכולה לגבור נקודתית על חשיבות מיצוי הדין וזאת כפתרון למצב המורכב.


הפתרון המוצע הוא לקבוע ולפרסם חלון זמנים בו יתאפשר למשתמטי ועריקי חו"ל להגיע להסדרת מעמדם בטרם הגעתם לארץ או הסגרתם. פרקליטות עריקים תקים לשם כך צוות מיוחד, אשר יבחן פניות מצד אותם משתמטים ועריקים או סנגור מטעמם.


ההסדרים צריכים להיות דיפרנציאליים ומותאמים לפי העניין: לצד סגירה מנהלית של ההיעדרויות ללא נקיטת הליכים משפטיים במקרים מיוחדים, יוצעו הסדרים לענישה מקילה ומוסכמת והחלטה על חזרה לשירות של מי שמתאים וחייב – אין ספק כי היכולת לדעת את משמעות ההתייצבות מראש, תביא חלק גדול מאותם עריקים ומשתמטים להגיע לארץ ולהסדיר מעמדם אף אם יאלצו לשלם מחיר אישי.


אמנם בהצעה זו יש כדי להקל עם מי שביצע עבירה. אולם, ישנם כאמור ערכים נוספים המצדיקים מעשה כזה ובהם החובה הבסיסית של מדינה למציאת פתרון מורכב הנוגע לאלפי אזרחים והשבתם לחיקה, התועלת שתצמח למדינה, חמלה ועוד.


ראוי לציין כי ויתור על ענישה לגבי עבירות פליליות כבר נעשה בעבר פעמים רבות לצורך השגת פתרון לבעיות מורכבות. כך, למשל, מקיים צה"ל מידי מספר שנים מבצע החזרת ציוד, במסגרתו יכולים אזרחים להחזיר ציוד, נשק ותחמושת שהחזיקו ברשותם, ללא צורך בהזדהות וללא העמדה לדין. זאת אל אף שבמקרים רבים מדובר בגניבה והוצאת נשק ללא רשות – מעשים המהווים עבירה חמורה מסוג פשע. וזאת משום שזו הדרך היחידה המאפשרת השבתו של הציוד ומניעת הסכנה הגלומה בהימצאות שלו בידי אזרחים. ראוי לציין כי לרגל שנת ה-70 למדינה נעשה ניסיון לקיים הליך להסדרת מעמד מסוג המוצע, אולם עובדת קיום ההליך זכתה לפרסום מוגבל מאוד, הקריטריונים לא פורסמו, וחלונות הזמן שהוקצו לפניות היו קצרים מאוד, ולפיכך ההליך לא מוצה.


לסיכום, קריאה זו מטרתה להביא להשבתם של אלפי ישראלים לחיק המדינה. לרגל שנת ה-75 למדינה ראוי לתת מענה לבעיה רחבת היקף, מורכבת ואנושית זו, על אף היותם מי שעברו ועדיין עוברים עבירה, וזאת מתוך התועלת שתצמח למדינה ממעשה זה והן מתוך חמלה.

 

ונזכור: "אף אם חטא – ישראל הוא".