לכל מוסד להשכלה גבוהה קיים תקנון המסדיר בין היתר גם נושאי משמעת. כל תקנון שונה באופן כזה או אחר ולכן חשוב לקרוא ולהתעדכן בתקנון הספציפי של מוסד הלימודים. יחד עם זאת, קיימות התנהגויות הנחשבות לאסורות ואשר הן זהות גם אם האיסור מנוסח באופן שונה ממוסד למוסד.

 

בדרך כלל מבחינה דיונית, כל מוסד מחזיק פונקציה של ועדת משמעת שעל ההכרעה שלה קיימת ועדה המשמשת כערכאת ערעור (ועדת משמעת ערר). במוסדות רבים, קיימת גם האפשרות לכתוב בקשה לחנינה עבור ראש המוסד האקדמי. ועדות המשמעת פועלות בכפוף לדיני ראיות ולו באופן מינימלי, על מנת ולוודא שסטודנט מקבל הליך הוגן. בנוסף קיימים פתרונות יצירתיים בהגעה להסדרי טיעון במצבים מורכבים שונים, כל מקרה לגופו של עניין.

 

מהי המשמעות של ועדת משמעת במוסדות אקדמיים עבור הסטודנט?


כדי להבין את רמת הענישה הנהוגה בגין כל סוג של עבירה, מומלץ לקרוא החלטות קודמות של ועדת המשמעת של מוסד מסוים כדי לקבל מושג כיצד מתייחסים היושבים לדין לסוגי העבירות השונים באותו מקום, ומה אופן הפסיקה שלהם בגין הקביעה כי פלוני או אלמוני ביצע את עבירת המשמעת המיוחסת לו.


קיימות דרכים רבות להסתבך עם ועדות המשמעת של המוסדות להשכלה גבוהה. המדובר בדרך כלל בהפרות משמעת של "טוהר הבחינות", העתקת עבודה אקדמאית וכד'. בנוסף, במקרים חמורים במיוחד לעיתים מתבצעת פנייה למשטרה כדי שתטפל בנושא במקביל. המשמעויות עבור סטודנט שהוחלט להביאו בפני ועדת משמעת עלולות להיות כבדות משקל לעתידו. על אותו סטודנט להעלות את טענותיו באמצעות עורך דין שיוכל לפעול באופן אפקטיבי להגנתו.


עונש הרחקה לצמיתות עלול להינקט בעבירות חמורות, כמו גם כשהסטודנט נתפס מבצע עבירות נוספות כשהוא מצוי "על תנאי" בגין הפרות קודמות. מומלץ שלא להתפתות במקרים חמורים לקבלת ייצוג מאגודת הסטודנטים בוועדת המשמעת, שכן המדובר בגוף שגם אם באופן הצהרתי מהווה חלק ממערך לטובת הסטודנט, אינו בהכרח כזה שיאפשר ייצוג מיטבי ומקסימלי.

 

למה חשוב להתייעץ ולקבל ייצוג מעורך דין בקיא בתחום?


בהתייעצות ראשונית עמי תוכל לקבל מספר עצות בטרם תחליט על קבלת ייצוג, ביחס למקרה הספציפי הקשור אלייך. במהלך הייעוץ אוכל לברר עמך מה מיוחס לך, הערכאה שבה אתה מצוי (דבר שיש לו חשיבות בכל הקשור לטקטיקה הנכונה ואופן ההתמודדות), אברר עמך באם יש לחובתך עבירות קודמות, נסיבות החשד, בחינת תקנון המשמעת הספציפי וגיבוש אסטרטגיית הגנה כוללת.


כאמור לעיל, בחינת התקנון הינה חשובה, מבחינת המהות והתוכן והן מבחינה פרוצדוראלית. חשיבה על טיעונים יצירתיים ונכונים הינם לרוב המפתח להצלחה.


לרשות עורך דין המייצג בועדות משמעת כלים שאינם עומדים לרשות הסטודנט העומד לדין. מדובר בעניין המצריך נסיון וידע כדי לחלץ את הסטודנט מסכנת הרחקה מהמוסד. במקרים מסוימים ניתן לזכות את הסטודנט מהאישומים כשהראיות מאפשרות זאת.


האם אתם זכאים לייצוג של עורך דין?


דעו כי אתם זכאים לייצוג של עורך דין במסגרת הבירור המשמעתי. מצג על פיו תוכלו לקבל ייצוג של אגודת הסטודנטים בלבד אינה נכונה. מעבר לכך, ייצוג על ידי עורך דין פרטי תיתן כמובן ביטוי מלא לכל טענותיכם, עורך דין פרטי יוכל לפעול על פי האינטרס הבלעדי של טובתכם המלאה.


סיכום


שימוש בעורך דין בקיא בועדות משמעת נעשה על ידי מי שמבין את המשמעויות של קבלת ייצוג מגורם מקצועי ללא פשרות.
לא פעם המדובר בגורם שיכריע את העתיד של מי שעומד לדין ולהשפיע על מהלך חייו.
ברשותי הצלחות רבות, בעקבות גישה יצירתית וחשיבה מחוץ לקופסא, בייצוג סטודנטים בעבירות משמעת.


אם גם אתם מתמודדים עם זימון לועדת משמעת - אתם מוזמנים ליצור עמי קשר להתייעצות ראשונית.