בית משפט השלום בתל אביב - יפו קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש אדם שהשתתף בהליך גישור נגד המגשר.


הבחור טען שהמגשר הפר כלפיו את חובות הסודיות במסגרת הליך הגישור בינו לבין בת זוגתו, בכך שחשף הודעות טקסט ששלח אליו, ועל כן, הגיש נגדו תביעה בסכום של 140,000 שקלים.


כמו כן, טען הבחור כי הליך הגישור נעצר, הוא ואשתו חזרו זה לזו לתקופה, ולבסוף חתמו על הסכם שלום בית והסכם גירושין.


המגשר, הכחיש בפני בית המשפט את הליך הגישור, וטען כי מעולם לא גישר בסכסוך בין הבחור לבת זוגתו.


המגשר בטיעוניו ציין כי מעולם לא ערך הליך גישור עבור בני הזוג


הבחור טען כי במהלך הגישור, המגשר חשף הודעות טקסט ושיחות פרטיות שניהלו ביניהם, שהכילו את פרטי המשא ומתן בין הצדדים, ובכך חשף את כל חולשותיו.


נוסף על כך, התייחס הבחור לעובדה שהמגשר הכחיש את הליך הגישור, וטען כי הוא שילם למגשר מקדמה בסך 400 שקלים, וכן תשלום נוסף של 10,000 שקלים ואף הציג בפני בית המשפט את הקבלות שקיבל מהמגשר.


סנגורו של הבחור הדגיש את עוגמת הנפש שנגרמה לבחור כתוצאה מהפרת הסודיות של המגשר, וכן טען כי בעקבותיה הבחור השתמש בראייה בבית המשפט לענייני משפחה שגרמה לו לשיבוש האסטרטגיה המשפטית שבה בחר לנקוט.


מנגד, המגשר טען שבתקופה שבה הבחור טען שהתקיים הליך הגישור, הוא לא היה מגשר, הכחיש ניהול הליך גישור עבור בני הזוג ועל כן הדגיש כי לא חלה עליו חובת סודיות.


יתרה מזאת, המגשר התייחס לתצהיר שהבחור נתן בבית המשפט, וציין כי בתצהיר הבחור טען שלא נחתם הסכם גישור בכתב בין הצדדים.


כמו כן, המגשר טען כי בינו ובין אשתו של הבחור היכרות מוקדמת, ועל כן לא היה יכול לשמש עבורם כמגשר משום שזה מהווה ניגוד אינטרסים משום שאינו ניטרלי.


בהמשך, טען המגשר כי אף על פי שהבחור ידע כי הוא מקורב לאשתו, הוא הפציר בו לגשר ביניהם, ולבסוף החליט לעשות זאת בכדי להגן על האישה מפני הבעל שהיה מצוי תחת צווי הרחקה ונהג באלימות כלפיה.


אומנם, המגשר טען כי הוא החליט לעצור את ניסיונו לגשר בין השניים, כאשר הבחור התחיל להתלהם בפניו.


לבסוף, המגשר ציין כי ההסכם שהיה בין השניים היה הסכם תשלום שכר עבור "עבודתו הקשה" ולא הסכם גישור.


השופטת קבעה כי חובת הסודיות שחלה בהליך גישור הופרה בצורה בוטה


השופטת התייחסה לראיות שהוגשו לבית המשפט ביניהן הקבלות שהציג הבחור בגין שכר הטרחה ותשלום המקדמה, לתצהירו של המגשר בו צוין כי הוא בעל הסמכה לגישור בתחום העסקי והאישי משום שעבר קורס בנושא, וכן למסרונים שהוחלפו בין השניים לגבי תשלום לאישה במסגרת הליך הגישור.


כמו כן, השופטת התחשבה בעדות שנתן בחור שעבד בחנות של המגשר, שבה טען כי המגשר אכן ניהל הליך גישור בין בני הזוג, ואף נכרת ביניהם הסכם גישור. על כן החליטה שלא לקבל את גרסתו של המגשר, וקבעה כי אכן התקיים הליך גישור, וכי אכן נכרת הסכם גישור בעל פה בין הצדדים.


נוסף על כך, השופטת הדגישה, כי משום שמדובר בהליך גישור, חלה חובת סודיות על המגשר, גם אם ההסכם נכרת בעל פה, והחובה הופרה בצורה בוטה על ידי המגשר, כאשר בחר להציג את הבחור באור שלילי בפני בית המשפט לענייני משפחה, וכאשר בחר להתייצב לצידה של האישה בהליך הגישור.


בהכרעתה, התייחסה השופטת לחשיבות של שמירת הסודיות ואכיפתה בהליכי גישור, משום שבמקרה שלא תישמר, הציבור לא יוכל לתת אמון מלא במגשרים ועל כן לא יהיה מעוניין לשכור שירותיהם במקרה שיזדקקו לגישור.


לפני שקבעה את סכום הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני לטובת הבחור, השופטת התייחסה לנסיבות הפגיעה בפרטיות שהתרחשה כלפי הבחור, והדגישה את העובדה שחולשותיו נחשפו בעודו מצוי תחת סכסוך עם אשתו. כמו כן, השופטת קבעה כי המגשר פעל בחוסר תום לב, משום שהוא הפר את הסודיות ביודעין ובמכוון.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם גירושין


לבסוף, השופטת קבעה כי המגשר יצטרך לפצות את הבחור עבור שכר הטרחה ששילם לו בסך של 9,000 שקלים, כמו כן פסקה לטובת הבחור פיצויים בסך 60,000 שקלים, תשלום אגרת תביעה וכן תשלום שכר טרחה לעורך הדין בסך של 12,000 שקלים.


ת"א 55994-04-19