חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדת שנמצאת בטיפולי פוריות ללא היתר ממשרד התמ"ת, במשך כל תקופת הטיפולים או 150 ימים לאחר שהחלו, לפי המאוחר. לאחרונה קיבל בית בית הדין האזורי לעבודה תביעה של אישה לתשלום פיצויים, אשר לטענתה פוטרה בזמן שהייתה בטיפולי פוריות לאחר שהוציאו אותה לחופשה ללא תשלום במהלך הסגר השני שהוטל עקב התפרצות הקורונה.


האישה אשר הספיקה לעבוד כפקידה במשרד פרטי מתחילת שנת 2020 ועד לפיטוריה בנובמבר 2020, טענה שהמעסיק ידע על טיפול הפוריות עוד לפני שיצאה לחל"ת אך למרות זאת החליט לפטר אותה בניגוד לחוק עבודת נשים, ללא קבלת היתר מתאים.


מנגד טען המעסיק כי הפיטורין לא היו קשורים לטיפולי הפוריות אלא לצמצומים שהתבצעו בחברה, וכי בתקופת העסקתה כלל לא עברה טיפולי פוריות אלא רק התכוננה לעבור טיפולים כאלה.


העובדת פוטרה ללא קבלת היתר בניגוד לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה עברה טיפולי פוריות


בחינת הראיות גילתה כי הטיפולים החלו לקראת סוף עבודתה של האישה, וכי היא הודיעה על כך למעסיק לפני שפוטרה. כמו כן, השופט דחה את טענת המעסיק כי סיבת הפיטורין הייתה בשל צמצומים, לאחר שהתברר כי עובדת אחרת גויסה לצורך ביצוע עבודתה של התובעת.


מכלול הנסיבות הצביע על כך שפיטוריה היו קשורים לעובדה שהייתה בטיפולי פוריות, ולכן בסופו של דבר חויב המעסיק לשלם לה פיצויים בסכום של 35 אלף שקלים, ונוסף על כך לשלם את הוצאות המשפט בסך של 7,000 שקלים.


פיטוריה של הפקידה התבצעו זמן קצר לאחר שהודיעה על טיפולי הפוריות, ולא נבעו מצמצומים בעקבות הקורונה כפי שטען המעסיק


בין הצדדים הייתה מחלוקת האם הטיפולים החלו בפועל לפני או אחרי מועד הפיטורין, כאשר התהליך לקראת טיפול ההפריה החל לפני שהעובדת פוטרה, אך טיפול ההפריה עצמו התבצע לאחר פיטוריה. בנוגע למחלוקת זו הבהיר השופט כי הליכי הבירור וההכנה הם חלק בלתי נפרד מהטיפולים עצמם, וקבע כי טיפולי הפוריות החלו לפני מועד הפיטורין.


באשר לשאלה מתי בדיוק הודיעה העובדת על הטיפולים, היא עצמה טענה כי הודיעה על תחילת טיפולי הפוריות עוד לפני שהוציאו אותה לחופשה ללא תשלום, וכי כפו עליה לצאת לחל"ת באופן חד צדדי ומבלי שביקשה זאת. מנגד טען המעסיק כי היא זאת שביקשה לצאת לחל"ת, וכי היא אכן הודיעה שהיא מתכננת לבצע טיפולים אך לא עדכנה שהחלה אותם בפועל ולא הגישה כל מסמך המאשר זאת.


מההתכתבויות שניהל המעסיק עם העובדת ניתן היה להבין כי החל"ת אושר לבקשתה של הפקידה, כפי שטען המעסיק. כמו כן, האישה לא הוכיחה שעדכנה על טיפולי הפוריות לפני היציאה לחל"ת. עם זאת, על פי אותן התכתבויות, נקבע כי המעסיק החליט על פיטורי הפקידה לאחר שהודיעה לו על הטיפולים. מכל מקום, במועד השימוע שנערך לה, נושא הטיפולים הוזכר. על כן נקבע כי הפיטורין התבצעו ללא היתר כדין ובניגוד לחוק.


האם הפיטורין היו קשורים לטיפולי הפוריות, תוך הפליית העובדת והפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה?


במסגרת התביעה טענה העובדת כי הסיבה היחידה לפיטוריה הייתה טיפולי הפוריות. לעומתה טען המעסיק כי לא היה מרוצה מעבודתה וביצע שינויים וצמצומים במשרד עקב משבר הקורונה, כך שאין קשר בין הטיפולים לפיטוריה.


על פי הראיות שהוצגו בבית הדין, התברר כי עובדת חדשה גויסה לבצע את עבודתה של התובעת, כך שטענתו של המעסיק לגבי הצמצומים נדחתה.


באשר לטענתו של המעסיק כי לא היה מרוצה מתפקודה של הפקידה ולכן פיטר אותה, השופט לא מצא כל ראיה לחוסר שביעות רצון מצדו לפני שהודיעה על טיפולי הפוריות, ואף לא הוצגה כל ראיה לאירוע מסוים שיכול היה להביא את המעסיק להחלטה על הפיטורין.


מעבר לכך, זימונה של העובדת לשימוע התבצע באמצעות הודעת טקסט ללא פירוט או הסבר כי היא עומדת לעבור שיחת שימוע. הליך השימוע ולבסוף הפיטורין בוצעו זמן קצר מאוד לאחר שהודיעה על טיפולי הפוריות, כך שנקבע כי הפיטורין היו קשורים לטיפולים ובכך הפר המעסיק את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

יש לך שאלה?

פורום הרעת תנאים והתעמרות בעבודה


על כן בסופו של דבר נקבע כי המעסיק ישלם פיצויים בסכום כולל של 35 אלף שקלים בגין פיטורין בניגוד לחוק עבודת נשים, הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכן פגמים בהליך השימוע. נוסף על כך הוטל על המעסיק לשאת בהוצאות המשפט בסכום של 7,000 שקלים.


סע"ש 8337-12-20