לאחרונה ניתן גזר דינו של אדם אשר הפעיל במשך תקופה ארוכה מסעדה גדולה בירושלים, אך לא פעל להסדיר לה רישיון עסק כדין. הוא הורשע בהתאם להודאתו בעבירה לפי חוק רישוי עסקים, ושופט בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים נדרש לקבוע את עונשו.


המדינה שהגישה נגדו את כתב האישום טענה כי המסעדה פועלת זמן רב ללא רישיון, והפעלתה מסכנת את בריאות הציבור. מצדו השני של המתרס ביקש הסניגור להתחשב בכך שכל השנים המסעדה פעלה עם רישיון כדין על שמו של אבי הנאשם, ורק לאחר מותו לפני כשנה וחצי נדרש בעל המסעדה לקבל רישיון חדש. העיכוב בקבלת הרישיון, טען, נגרם אך ורק מסיבות טכניות.


המסעדה פעלה במשך שנים עם רישיון, אך לאחר מותו של אבי הנאשם הוא נדרש להוציא רישיון חדש


בחינת נסיבות העבירה הביאה את השופט למסקנה כי בעל המסעדה עשה ככל שביכולתו כדי לעמוד בדרישות קבלת הרישיון החדש לאחר העברת העסק מאביו המנוח אליו, ולכן מדובר בעבירה מינורית באופן יחסי. על כן החליט להטיל על הנאשם עונשים קלים במיוחד ואף הביע תמיהה לרצונה של המדינה לגזור עליו עונשים מחמירים.


העונשים שנקבעו בגזר הדין כוללים קנס בסכום של 500 שקלים, והפסקת פעילות העסק לאלתר בתחילת דצמבר, אם עד מועד זה לא יתקבל עדיין רישיון העסק. לאחר שייכנס צו הסגירה לתוקף, כל שוטר או מפקח יוכל להיכנס לעסק ולפעול בכל האמצעים כדי להפסיק את פעילותו. כמו כן הוזהר בעל המסעדה כי אם יפעל בניגוד להוראות צו בית המשפט, יוגש נגדו כתב אישום.


המדינה דרשה להטיל על בעל המסעדה קנס בסכום של 18 אלף שקלים


לטענת המדינה, מדובר בעבירה חמורה משום שזו מסעדה גדולה מאוד המאכילה אלפי אנשים ומסכנת את בריאות הציבור, תוך ששירותי המזון דוחים שוב ושוב את הבקשות לקבלת הרישיון. מאחר שמדובר בעסק המפיק רווח כלכלי ובעבירה שהיא כלכלית במהותה, ביקשה המדינה להשית על בעל המסעדה קנס בסכום של 18 אלף שקלים וכן צו סגירה אשר יופעל בתוך חודשיים ממתן גזר הדין.


מנגד הסביר הסניגור כי במשך עשרות שנים פעלה המסעדה כדין תחת בעלותו של אבי הנאשם, ורק לפני שנה וחצי לאחר פטירתו, נדרש היה להוציא רישיון חדש. בעוד המסעדה עומדת בכל הדרישות להוצאת הרישיון, העיכוב חל מסיבות טכניות בלבד ובאחריות משרד הבריאות. עוד ביקש הסניגור להתחשב בכך שבעל המסעדה הוא אדם מבוגר שמעולם לא היה מעורב בהליכים פליליים, אשר לקח אחריות על מעשיו ומתנצל על המחדל.


מהו היקף העבירה שבה הורשע בעל המסעדה, ומהו הסיכון שהיא יוצרת לציבור?


תחילה בחן השופט מהי חומרתה של העבירה, כדי להחליט על העונשים ההולמים אותה. הוא הזכיר כי חוקי רישוי העסקים נועדו להגן על שלום הציבור, ומי שאינו פועל לפיהם פוגע אף בעקרון השוויון בין האזרחים.


בנוגע לחומרת העבירה, הוא הביא בחשבון את היקפה, כאשר במקרה זה מדובר בעבירה שנוצרה בעקבות שינוי הבעלות בעסק לאחר מותו של אבי הנאשם. מבחינת הסיכון שיצרה העבירה, אמנם לכאורה הפעלת מסעדה ללא רישיון מעמידה בסיכון מיידי את כל לקוחותיה, אולם כאן מדובר במסעדה שפעלה שנים רבות ברישיון ותוך עמידה בכל התנאים.


מלבד זאת, בעל המסעדה ביצע בה שיפוצים לפי הדרישות כדי לקבל את הרישיון מחדש, והוא ממתין לאישור משרד הבריאות, אשר מפקחיו טרם הגיעו לבדוק את המקום. בהתחשב בכל זאת, קבע השופט כי לא מדובר בעבירה חמורה.


מהם העונשים הניתנים בגין הפעלת מסעדה ללא רישיון?


בחינת מתחם הענישה הנהוג במקרים דומים של סגירת עסקים ללא רישיון, העלתה כי במקרים רבים הושג הסדר טיעון שהקנס המוסכם בו לא היה גבוה מ-1,500 שקלים. כאשר לא הושגו הסדרי טיעון, גובה הקנס נע בין 2,000 שקלים ועד 16 אלף שקלים. מלבד הקנסות הוצאו צווי סגירה לעסק.


במקרה זה לא מדובר בעבירה מתוכננת, אלא בעבירה שאליה נקלע בעל המסעדה לאחר מותו של אביו. על כן קבע השופט כי מתחם הענישה יכלול קנס שינוע בין 500 ועד 5,000 שקלים, וכן הוראות לגבי סגירת המסעדה אם לא יתקבל רישיון.

 

יש לך שאלה?

פורום רישוי עסקים | רישיון עסק


מאחר שבעל המסעדה פעל בנחישות כדי להתאים את המסעדה לדרישות הרישיון החדש, והעיכוב חל בשל התנהלות שירות המזון מטעם משרד הבריאות, קבע השופט כי יש להטיל עליו עונש קל ביותר, הכולל קנס בסכום של 500 שקלים וצו סגירה שיחול בדצמבר 2019, אם לא יתקבל רישיון עד אז.


רע"ס 66367-05-17