חייל ו/או שוטר אשר חוו אירוע טראומטי ורוצים להגיש תביעה נ' קצין תגמולים חייבים לאסוף תיעוד בכתב ככל הניתן בסמוך לאותו אירוע טראומטי שחוו וזאת על מנת לקשור בין השירות הצבאי להתפתחותה של טראומה והבעיה הנפשית שנוצרה עקב הטראומה.

ניתן להגיש תביעה זו גם לאחר חלוף שנים רבות מיום סיום השירות מאחר ואין התיישנות לגבי סוג כזה של תביעות וזאת כל עוד ניתן יהיה להוכיח כי היה אירוע טראומטי שיכל לגרום להתפתחותו של הלם קרב וכל עוד ניתן יהיה לבסס זאת במסמכים רפואיים בסמוך ככל הניתן לאירוע ואולם ידוע הוא בספרות הרפואית כי קיימת הדחקה של אנשים הסובלים מהלם קרב ואשר יכולים להגיש תביעה כזו גם אם אין מסמכים רפואיים הסמוכים לאירוע טראומטי שחוו, ובלבד שניתן יהיה לשכנע את משרד הביטחון כי המצב הנפשי קשור לשרות הצבאי בלבד.

יצוין כי משרד הביטחון מטפל בכל האנשים אשר טוענים כי סובלים מהלם קרב באופן אוטומטי גם אם עדין לא נבדקו ע"י הועדה הרפואית הם זכאים לקבל טיפול זמני על להחלטת הועדה הרפואית ואף קיים מרכז מיוחד אשר הוקם לצורך כך הנקרא המרכז להלומי קרב ליד בית החולים תל- השומר.

לבסוף יש חשיבות לטיפול מיידי שכן במידה והנפגע לא יטופל בזמן הבעיה עלולה להחמיר ולהפוך לבעיה כרונית אשר תפגע באיכות חייו של הנפגע בעתיד.

בכל מקרה עדיף להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתביעות אלו על מנת שיוכל לטפל בתיקים אלו בצורה הטובה ביותר אחרת עלול משרד הביטחון לדחות את התביעה ואז ניתן יהיה להגיש ערעור על כך לבית המשפט דבר העלול להמשך זמן רב.

עודכן ב: 25/07/2013