• רישיון קבלן מאפשר ביצוע עבודות קבלניות בהיקפים גדולים ובתחומים שהוגדרו כתחומים שבהם ניתן לעסוק.


• הרישיון מעניק אמינות לקבלן כלפי לקוחותיו.


• קבלן שלא רשום בפנקס הקבלנים אינו מקבל אישורי העסקה לעובדים פלסטיניים.


• עבודה ללא רישיון או שלא על פי הסיווג המתאים מהווה עבירה על החוק וצפויה לענישה מחמירה על ידי הרשויות.


• עבודה עם רישיון מגדילה לקבלן את המוניטין ומבדלת את הקבלן משאר מתחריו.


• הרישיון מעניק לקבלן את האפשרות לגשת למכרזים עירוניים וממשלתיים ושל חברות גדולות.


• היתרי הבניה ניתנים בתנאי שמבצע אותם קבלן רשום, לכן שכירת קבלן ללא רישיון כנדרש מסכנת את היתר.

 

לבירור הזכות שלכם להירשם כקבלן רשום צרו קשר עם משרדנו