נפצעתם בפיגוע טרור? נפגעי חרדה מאירוע על רקע חבלני? זקוקים לייעוץ משפטי למיצוי זכויותיכם כנפגעי פעולות איבה?


אזרחי המדינה שנפגעו בפיגוע חבלני, בגופם או בנפשם, זכאים לסיוע מהמדינה כנפגעי פעולות איבה. בהתאם לחוק התגמולים לנפגע פעולות איבה, כל ישראלי שנפצע בישראל או בחו"ל כתוצאה מפיגוע טרור זכאי לתגמולים שונים כגון קצבאות נכות, טיפולים פסיכולוגיים, סיוע בכיסוי הוצאות רפואיות ואף עזרה לבני משפחות הנפגעים.


כדי לקבל את הזכויות המגיעות לכם כנפגעי פעולות איבה, יש לפנות למשרד הביטחון. רק אחרי שהמשרד יאשר כי אכן מדובר בפגיעה שאירעה בפעולת איבה, תוכלו לפנות למחלקת נפגעי איבה במוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעת נכות. שיעור הנכות ייקבע על ידי ועדה רפואית ובהתאם לכך ייקבעו התגמולים המתאימים.


נכי צה"ל שמקבלים קצבה ממשרד הביטחון ונפצעו בפעולת איבה צריכים לפנות למשרד הביטחון לקביעת דרגות הנכות, ופגיעתם תיחשב כאילו אירעה במהלך השירות הצבאי.


לרשותכם משרדי עורכי דין אשר עוסקים בייצוג נפגעי פעולות איבה מול משרד הביטחון. בחרו עורכי דין ושלח אליהם פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.