בתקופה האחרונה אנו עדים לגל פרשיות מין מביכות במיוחד במשטרת ישראל ובצמרת הפיקוד הבכירה. שוטרות מתלוננות על מפקדיהן ומצטיירות בכלי התקשורת כמי שנוצלו וראויות להגנה. אך לדעתי, ראוי לראות גם את הצד השני, הגברים. הנושא של עבירות מין הלך כמה צעדים יותר מדי קדימה, והגיעה העת שבמקרים מסוימים תוטל אחריות פלילית גם על העובדת.


החוק קובע כי יחסים בין עובד למעביד תוך ניצול יחסי מרות הם בגדר עבירה פלילית. חשוב והכרחי לשמור על עובדות הנתונות למרות מעסיקן, לבל חלילה ינוצלו במסגרת עבודתן, אולם יש לשים לב לכך שבמקרים רבים מדובר ביחסים ובקשרים שנוצרים ביוזמת העובדת ובהסכמתה המלאה, לעתים מתוך רצון כן ואמיתי לפתח מערכת יחסים עם הבוס. אלא שעל המקרים הללו לרוב לא נשמע.


מערכת יחסים של אינטרסים וטובות הנאה


חשוב להבהיר כי ישנם גם מקרים שבהם העובדת היא שרצתה והתכוונה ליצור מערכת יחסים עם הבוס, כזו הבנויה על אינטרס משותף: העובדת רוצה להתקדם במקום עבודתה והמעסיק רוצה ליהנות. במקרה כזה, מדובר בעובדת שפועלת מתוך אינטרס אישי ותועלתני צר מאוד, ובוחרת לקיים מערכת יחסים עם המעסיק באופן שעתיד לשרת את קידומה ומעמדה במקום העבודה.


כמובן, כשהדברים מסתדרים אנחנו אף פעם לא נשמע תלונות. אלה יגיעו רק כשהעובדת לא מקבלת את שהובטח לה או לא מתקדמת לפי שביעות רצונה. אז אנו שומעים לפתע תלונות על "הטרדה מינית", "עבירות מין" ו"ניצול יחסי מרות" בין עובדת למעסיק או בין מפקד לפקודתו. לפתע הגיע "מידע אנונימי" למחלקת חקירות שוטרים או למשטרת ישראל ונפתחה חקירה.


מדובר בתופעה לא מקרית אשר ממחישה את הכוח והשררה שהחוק הפלילי העניק לנשים, מבלי לשים לפניו את מלוא תשומת הלב וההשלכות.


כל בר דעת מבין שמצב דברים שכזה אינו ראוי והוגן כלפי המעסיק, שכן לא מעטים המקרים שבהם העובדת מנצלת את המעסיק, ובמסגרת רצונה לנקום או לשרת את האינטרס האישי הצר שלה היא גם רותמת לצדה את רשויות אכיפת החוק ופוגעת אנושות בשמו הטוב, בפרנסתו ולעתים אף בחירותו.


הגיעה השעה להטיל אחריות פלילית שווה גם על אישה שקיימה יחסים אסורים עם המעסיק שלה. הטלת אחריות פלילית שכזאת תוביל למצב שוויוני צודק יותר, ותמנע תלונות שווא כנגד מעסיקים.


גם האישה אשמה! שנו את החוק


במדינת ישראל בשנת 2015, השוויון והצדק מופנים באופן שרירותי וחסר הגינות להגנתן של נשים בלבד. הגיעה העת לעשות שינוי ולהטיל אחריות פלילית גם על מי שקיבלה במרוצת השנים קידום, מעמד וכוח על חשבון חבריה וחברותיה במקום העבודה. הגיעה העת להטיל על "מתלוננות" שכאלה סנקציות פליליות קשות, לפגוע בשמן הטוב באמצעות הרשעה פלילית, ובמקרים מסוימים גם לגזור עליהן עונשי מאסר מאחורי סורג ובריח.


מניסיוני בטיפול בתיקים בתחום המשפט הפלילי בכלל ובעבירות מין בפרט, המפתח האמיתי להפסקת ההתעללות בגברים מצוי בשינוי חקיקה הולם, שינוי אשר ישכלל בתוכו הגנה כלפי אלה שמוצאים עצמם, על לא עוול בכפם, חשודים ואף נאשמים במסגרת מסע סחטנות קשה מצד אלה שהיו עד לא מזמן מאהבות וחברות במקום העבודה, או לחלופין הטלת אחריות פלילית שווה על מי שהייתה "שותפה" לניצול אותם יחסי מרות מהמעסיק.