אנחנו בונים את העסק שלנו בשתי ידיים ובעמל רב. עם חלוף השנים אנחנו קוטפים את פירות ההשקעה. לעסק יש מוניטין, ולקוחות רבים. השם של העסק הולך לפניו. העסק שווה כסף, והרבה. אלא שאז מתברר שעשינו טעות קטנה בדרך שעשויה לעלות לנו ביקור. שכחנו להגן על המוניטין של העסק ולרשום אותו ברשם סימני המסחר.


מהו סימן מסחר?


סימן מסחר יכול להיות שם או שם בצירוף לוגו. באמצעות סימן מסחר ניתן ליצור שייכות ובידול לעסק. לקוחות פוטנציאלים או קיימים יכולים להבדיל בין עסק אחד לעסק אחר המתחרה בו, ואף על הצרכן המבקש לקנות את המוצר שהוא רוצה ללא חשש להטעיה.


איך רושמים סימן מסחר?


סימן מסחר רושמים באמצעות הגשת בקשה לרשם סימני המסחר. מן הראוי לציין, כי רישום חברה אצל רשם החברות אינו מקנה הגנה על השם או הלוגו. בהתאם לפקודת סימני המסחר, רישום סימן מסחר מותנה בכך שניתן להבחין בין הטובין ו/או השירותים של הסימן המסחרי לבין טובין ו/או שירותים המסופקים על-ידי אחרים. תוקפו של סימן מסחר רשום אינו מוגבל בזמן, אך על מנת לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרה כל 10 שנים.


איזו הגנה משפטית מעניק לנו רישום סימן מסחר?


רישום סימן מסחר הוא אבן דרך בהגנה על שם העסק והמוניטין שצברנו במהלך השנים. ללא רישום סימן מסחר, העסק שלנו חשוף ביתר שאת לעוולות מסחריות.


ההגנה המשפטית שנקבל על רישום סימן מסחר תלויה בבקשה לרישום ובאופן שבו הוגשה לרשם סימני המסחר. ככלל, ככל שקיים קשר בין תחום העסק לשם שאנחנו מבקשים לקבל עבורו הגנה, כך נקבל הגנה פחותה (אם בכלל). ובמילים אחרות, ככל שהשם הוא שרירותי יותר, כך תינתן הגנה רחבה יותר לסימן מסחר.


האם הרישום מעניק הגנה מחוץ לישראל?


רישום סימן מסחר בישראל מעניק לנו הגנה טריטוריאלית בשטחי מדינה ישראל והרשות הפלסטינית, אך לא במדינות נוספות. לפיכך, ככל שהעסק או המוצר זקוק להגנה במדינות נוספות, למשל מוצר שמיוצא לחו"ל, יש לרשום את סימן המסחר גם במדינות נוספות.


ניתן להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, כאשר קיים סימן מסחרי רשום בישראל או כאשר הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי שטרם אושרה, ובלבד שהמבקש הוא אזרח או תושב או בעל עסק בישראל.


מה הדין על הפרת סימן מסחר?


ככלל, רישום סימן מסחר מעניק הגנה משפטית רחבה על שם העסק, ובמקרה הצורך בהגשת צו מניעה, צווי חיפוש ותפיסה כדי למנוע את המשך הפגיעה בזכויות הקניין הרוחני. בד בבד, ניתן להגיש תביעה נגד מפר הסימן.


בהתאם לחוק עוולות מסחריות ניתן להגיש תביעה בסך 100,000 ₪ על כל הפרה, ללא הוכחת נזק. כמו כן, ניתן לתבוע את מפר הסימן בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב ההפרה, כתוצאה מפגיעה במוניטין ו/או הטעיה צרכנית שגרמה לפגיעה במכירות העסק. יש לציין שגם עובדים בחברה שהפרו סימן מסחר בעקבות הנחיות שקיבלו מהממונים עליהם, חשופים לתביעות משפטיות. מעמדו של המפר בהיררכיה המנהלית או הביצועית אינה פוטרת את המפר מאחריות למעשיו.