ביום 19.6.2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. חוק זה מסמיך את המדינה על ידי הזרוע שלה - משרד הכלכלה להסדיר ולאכוף את הפיקוח על דיני העבודה בישראל, בין היתר, באמצעות ביקורת שמתבצעת אצל המעסיקים במקומות העבודה ו/או אצל עובדי קבלן ו/או מזמיני שירותים.

 

הביקורת של משרד הכלכלה לעיתים תגיע לבית העסק / למפעל בעקבות תלונה של עובד ו/או עובד לשעבר שלכם, ולעיתים על ידי ביקורת פתע יזומה של משרד הכלכלה. כך או כך, אין זה משנה וממלא לא תוכלו לדעת בשלב ראשון, מה הביא לביקורת בעסק או במפעל שלכם.

אם הגיע מפקח של משרד הכלכלה לערוך בקורת, תדרשו להמציא מסמכים בהתאם לדרישה בכתב שיעביר אליכם.

 

מה ייבדק במסגרת הביקורת?


מטרת הביקורת לוודא שהינכם כמעסיק פועלים בהתאם לדרישות החוק של דיני העבודה החלים בישראל, כגון: תשלום שכר מינימום לעובד/ת, או לעובד נוער, תשלום זכויות מגן לעובד כגון: חופשה - לפי חוק חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות: תגמולים ופיצויים בהתאם לדרישות הדין, העסקה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה שבועית שכוללת העסקה בשעות נוספות, ותשלום תגמול ורישום כדין בתלושי השכר, שעות עבודת לילה, תשלום כחוק הנפקת תלושי שכר תקינים, דמי נסיעות, העסקת נשים הריון ולידה בהתאם חוק עבודת נשים, חוק הודעה לעובד, ניכויים משכר העובד לפי חוק הגנת השכר וכדומה.

 

כיצד כדאי לנהוג?


כמעסיק תידרשו לתת את המסמכים הרלוונטיים, כגון: תלושי שכר, דו"חות נוכחות, טופס הודעה לעובד וכדומה. על מנת להוכיח כי פעלתם ו/או כי עשיתם מאמץ לפעול בהתאם לדרישות החוק כלפי עובדיכם.


רצוי לשתף פעולה עם משרד הכלכלה. לפי החוק מעסיק שמפריע למפקח עלול לעמוד לדין. לעיתים יבקש המפקח לשוחח עם עובד/ים בעבודה, ולתשאלו בשאלות בעניין.

 

בשלב שני, המעסיק יזומן לחקירה במשרד הכלכלה לפי האזור אליו הוא שייך, וייחקר בנוגע להתנהלותו ביחס לזכויות עובדיו. ניתן להגיע לחקירה בליווי עו"ד, אם כי בעת החקירה, עו"ד יהיה מנוע מלדבר, אך נוכחותו חשובה. ממצאי החקירה יועברו לממונה במשרד הכלכלה שיחליט על המשך הטיפול / סגירת התיק ותשובתו תשלח למעסיק.

 

השלכות וסנקציות אפשריות


אם נמצא שהמעסיק פעל באופן לא תקין, משרד הכלכלה יפעיל סנקציות בהדרגה: תחילה תינתן התראה מינהלית, הטלת עיצומים כספיים, (קנסות) ולבסוף אכיפה פלילית בגין הפרה של חוקי עבודה והגשת כתב אישום כנגד מעסיק. יצוין, יש כי מנהל כללי בחברה עלול להיות חשוף אישית בשל אחריותו בגין ניהול העסק.

 

אך טרם הטלת העיצום הכספי, תינתן הודעה או התראה למעסיק על כוונת חיוב ולמעסיק תהא זכות לטעון טענותיו בתוך 30 יום, בדבר עצם הטלת העיצום ו/או בדבר הפחתתו. לאחר מכן יחליט הממונה במשרד הכלכלה אם להטיל את העיצום ו/או לבטלו /להפחיתו בהתאם לנסיבות, לסוג ההפרה וכדומה.


אציין כי סכומי הקנסות ינועו בין 2,500 - 35,000 שקלים בגין כל הפרה, בהתאם לשיקול הדעת של משרד הכלכלה, בשים לב לסוג ההפרה, נסיבות ההפרה, אם מתמשכת או חוזרת, זהות המעסיק וכדומה. במידה ומעסיק יעבור על הפרת החוק בתוך שנתיים, עלול לחוב בכפל קנס ובמקרים חמורים של הפרה מתמשכת, קנס בשיעור 2% עבור כל יום בגין ההפרה מהקנס המקורי.

 

בנוסף, הטלת עיצום כספי על המעסיק, מחייבת את הממונה בפרסום החלטתו באינטרנט באתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (התמ"ת) לצורך שקיפות לגבי שיקול הדעת בדבר הטלת העיצום הכספי בגין ההפרה.


מעבר לנזק הכספי שבהטלת העיצום / הקנסות, הפרסום עלול לגרום נזק נוסף למעסיק וכדאי שלא להגיע למצב כזה. אמנם עומדת למעסיק אפשרות להגיש ערר / ערעור על החלטת הממונה לבית הדין לעבודה, אך היות ומדובר בשיקול דעת מינהלי, סיכויי הערעור אינם מהגבוהים.

 

מספר עצות למעסיק


1. להיות מודע כי הינו חשוף לביקורת כזו, לתביעות מצד עובדים ואפילו לכתב אישום פלילי, להתכונן מראש ולמזער אפשרויות אלה על ידי היערכות. יש להקדים "תרופה למכה" אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש!


2. לערוך בדיקות בתחום דיני עבודה, על ידי עו"ד מומחה בתחום דיני העבודה ולהסדיר את הליקויים מבעוד מועד: תלושי שכר, דו"חות נוכחות, טופס הודעה לעובד, פנקס חופשה וכדומה, לקבוע נוהלי עבודה מסודרים ושוטפים.


3. אחריות מנכ"ל אישית - לנהל הארגון כחוק על ידי בעלי מקצוע ועובדים.


4. אם כבר הגיעה הביקורת אליך, שתף פעולה כמיטב יכולתך, עם ליווי מקצועי משפטי ועו"ד מומחה בתחום, תוך כדי עד לסיום וגם בעתיד.

 

משרדנו נותן ייעוץ משפטי, ייצוג וליווי משפטי למעסיקים, בתחום דיני העבודה בכלל ובהליכי ביקורת משרד הכלכלה, בייצוג בבתי הדין לעבודה ובערכאות השונות.

 

לאחרונה - מעסיק שיוצג על ידינו במשרד בקורת וחקירה במשרד הכלכלה בגין 8 סעיפים לחשדות לעבירות בדיני העבודה, הוחלט לסגור את כל התיקים ללא אשמה!


מאת: עו"ד עדנה סעאתי - מומחית בדיני עבודה