התושייה העסקית מבורכת וחשובה לתרומה הכלכלית של המשק ואנו מאחלים להצלחת כולם.
בטרם אדם יממש את ההארה והתושייה, חשוב שידע וילמד את משמעות הביטוי הידוע כ- "רגולציה" שמשמעה הסדרת הנורמה של מערך החיים (לרבות מערך עסקי), באמצעות חוקים, תקנות, צווים הוראות מנהל והלכה פסוקה.


הכלל הראשוני הידוע הוא "כי עדיף הריב הראשון מאשר הריב האחרון" – הווי אומר, בטרם התקשרות עסקית , אם זה בין שותפים או זכיינות, או הסכמי שכירות ואופציות והקמת תאגיד וכיוצא באלו, בהם מעורבים יותר מפרט או גורם אחד, חשוב כי בפגישות ילובנו ויועלו כל הפרמטרים וכל הנושאים שעל הפרק.


הכנת תוכנית עסקית על ידי מומחה בתחום


ראשית המלצתנו לכל מיזם הוא להכין תוכנית עסקית על ידי מומחה בתחום, כדי שישקף את מלוא הסיכונים והתרחישים, יפלח את נתח השוק ואת אפשרות הצלחתו של המיזם. לאחר שמונחת בפני עורך הדין מפת הדרכים של העסק, תפקידו להעלות בפני הלקוח או הלקוחות את כל התרחישים ביחס לגורמים הציבוריים (בין השאר היתרים, רישוי, תכליות שימוש והגבלות).


כמו כן על עורך הדין להתייחס לתרחישים פנימיים בין השותפים, אשר עלולים להתממש ולהעמיד בפניהם בנקודה זו שצופה פני עתיד, סל תרופות (סעדים) מבעוד מועד. גם אם לעסק או למיזם קיימת היתכנות כלכלית חיובית, הרי שהעדר ייסוד של נורמה משפטית שאמורה לכלול התפתחויות בעולם העסקי בפרט או בכלל, הוא מתכון בטוח לכישלון.


התייחסות למקרה של מחלוקות בחוזה העסקי


גורם המנהל עסק, לא יכול לאפשר לעצמו להתעלם מתרחיש שעלול להתממש בעסקו. בהיבט המשפטי חוזה עסקי חייב להיות מפורט ולהעניק פתרונות למחלוקות שעלולות להתעורר. על החוזה העסקי לכלול מתווה חלוקתי תלוי משתנים ובעיקר לספק כלים להמשך קיומם של מהלך העסקים הרגיל גם במקרה של מחלוקות.


שותפים חייבים להתייחס לעסק כגורם שלישי, מחד יש את הצדדים (בינם לבין עצמם) מאידך יש את העסק כצד שלישי, אשר מחויב להתקיים ולצבור מוניטין. לפיכך, אסור שמחלוקת בין שותפים תגרע מהמשך חיותו וקיומו של העסק.


לדוגמא חיה משולחננו, לפני מספר שבועות, אחת מלקוחותינו ביקשה להקים עסק חדש. הלקוחה היא בעלת מוטיבציה, חרוצה, בעלת ניסיון וברשותה כל הכלים והאמצעים הדרושים להצלחת העסק.


בבואה של הלקוחה לשכור נכס במתחם מסחרי עלו מספר סוגיות בהסכם השכירות שאלמלא הותאמו באופן פרטני לעסק של הלקוחה, היו מובילות לקריסת העסק. לאדם שמקים עסק אסור לסמוך על אף צד שלישי שימלא עבורו את החוסרים. עולם העסקים הוא אינטרסנטי לחלוטין כאשר כל צד שלישי, בין אם מדובר בספק, נותן שירות או בעל מקרקעין, קודם כל יבטיח את האינטרסים שלו.


איזון בין הגינות לבין אינטרסים עסקיים


היטיב לבטא זאת השופט בדימוס אהרון ברק בפס"ד רוקר נ' סולומון כי על צדדים להסכם לנהוג בתום לב ובהגינות כמצב שבו "אדם לאדם - לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם". במתווה העסקי על הצדדים להיות הגונים, אך הגינות אין משמעה תמימות, ובמסגרת משא ומתן יש למצוא את האיזון בין משא ומתן בתום לב לבין שמירה על האינטרס הסמוי של כל צד ברמה העסקית. ליווי משפטי ועסקי נכון יעניק ללקוח את הכלים למציאת האיזון הראוי.


קבלת ייעוץ משפטי מקצועי יכולה לחסוך כסף רב


יש לשים לב לכך כי לרוב בעל העסק מן היישוב, אינו אובייקטיבי, ולעיתים האמביציה ותחושת ההצלחה עלולה לגרום לו לסחרור תוך השמטת פרטים מהותיים שחיוניים להצלחת העסק. לכן חשוב להשקיע מעט משאבים בהתחלה ולקבל יעוץ אישי ופרטני (יעוץ עסקי, יעוץ משפטי , יעוץ מיסוי) כדי לא להפסיד משאבים רבים בסופו של דבר.


לרוב תמצאו פושטי רגל תמימים שלא העלו בדעתם כישלון, וכמעט תמיד יתחילו אתכם במשפט, שאם היו יכולים להחזיר את הגלגל לאחור, הם בחיים לא היו מגיעים למצב שהתדרדרו אליו. תפקידו של עורך הדין בעולם העסקי הוא לעורר את התרחישים ולקדם את הגלגל קדימה עבור הלקוח כדי שחלילה לא יאלץ להתלונן בדיעבד על היעדר אפשרות להשיב את הגלגל לאחור.


משרדנו מעניק שירות משפטי בתחום המסחרי באופן עקבי ומטרתנו המרכזית היא לסייע להצלחת המיזם העסקי ולהגשים רצונו של הלקוח תוך חשיפתו למלוא ההיבטים המשפטיים החלים במדינה.


חשוב לא להיות שפני ניסיונות, כאשר אין שום חובה לדאוג למרחב הציבורי על חשבון המרחב הפרטי וקריסת התא הכלכלי המשפחתי.


אין באמור להוות ייעוץ משפטי פרטני