כעת מטופל במשרדנו!

 

בימים אלה מתנהל במשרדי תיק להסדרת מעמדה של הגברת ו' מרוסיה.

ו', אישה צעירה הנשואה מזה כ- 5 שנים לאזרח המדינה בנישואין אזרחיים וללא ילדים.לאחרונה, הבעל החל להכות את ו' וכשהגיעו מיים עד נפש פנתה ו' למשטרה והתלוננה על אלימות בעלה וכן קיבלה צו הרחקה והגנה מבימ"ש האוסר על הבעל להתקרב אליה.

 

הבעל החליט "להעניש" את אשתו על שהתלוננה ופנה למשרד הפנים בבקשה שירחיקו את אשתו המוכה...

משרד הפנים , שלח מכתב לו' בו נדרשה להגיע למשרד הפנים על מנת להפסיק את מעמדה בישראל ולהורות לה לעזוב את הארץ!!!!

 

ו' מיוצגת על ידי משרדי כאמור. משרדי ניגש בשמה ומנהל במקומה את החיכוך וההתכתבויות מול משרד הפנים ופועל נמרצות ובנחישות לדאוג למעמד קבע לאישה ולמנוע הרחקתה רק בגלל שנאלצה לעזוב את בעלה המכה.

 

לאחר פנייתי לבימ"ש בעניינה ניתן צו האוסר על המדינה להרחיק את ו' מהארץ. התיק ממשיך להתברר בבימ"ש באמצעות משרדנו וכעת לו' יש הגנה מביהמ"ש כך שלא יכולים כעת לעצור אותה או לגרש אותה מהארץ!!!!!

 

כפי שמתארת זאת ו' : "כעת יש לה שקט וביטחון שנלחמים בשבילה ויודעים להילחם על זכויותיה דבר שאני לא יכולה ויודעת לעשות לבד"...

 

אני כעו"ד וכאישה אפעל בכל דרך , כח וכל הנדרש ואפשרי במסגרת החוק על מנת למנוע גירושה של ו' ועל מנת שתקבל מעמד קבע בישראל....

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי (במגבלת שמירת פרטיות הלקוחה כמובן ...)

 

בברכה ,

 

ליאת שטיינברג חרלמפ, עו"ד


עודכן ב: 10/09/2009