כולם מכירים את הפרסומים הרבים בכלי התקשורת ובדרכים, כולנו גם יודעים, שכל פרסום יש לקחת בערבון מוגבל, שבדרך כלל, טומן הוא בחובו שורות קטנות ("בכפוף לתנאי המבצע"), שמרוקנות את שלל ההבטחות שבפרסום מכל תוכן.


בבית המשפט העליון (רע"א 1103/17) נדונה סוגיה זו, מה המדיניות המשפטית שיש לנקוט כנגד חברות בניה באשר למצג שהן מציגות כלפי קהל לקוחותיהן?


בית המשפט קבע, כי המדיניות רואיה להיות מחמירה עם חברות בניה באשר למצג כלפי לקוחותיהן, כאשר ההנחה היא כי הגילוי צריך להיות מלא וידידותי למשתמש, באופן שאדם מן היישוב הרוכש דירה, לא יעמוד בפני "חתול בשק".


יצוין כי במקרים רבים של הטעייה בפרוספקט דירה למשל, נפסק כי זכותם של רוכשים לא נפגעה גם אם שטח הדירה שפורט בנתוני הפרוספקט לא תאם את פרטי מפרט חוזה המכר, זאת משום ששטח הדירה פורט במפורש במסמכי ההתקשרות האחרים בין הצדדים.


באחד מפסקי הדין שדנו בסוגיה זו (רע"א 1916-09), קבע ביהמ"ש העליון כי מוכרי הדירות חייבים להביא בפני רוכשיהם את העובדה ששטח ברוטו כולל גם את החלק היחסי בפיר המעלית ובחדר המדרגות, שכן האזרח הפשוט, אינו ער ואינו מבין במושגים של שטח ברוטו-שטח נטו.


כן קבע ביהמ"ש העליון, כי גם לשיטת המקלים בסוגיה, מקום שמדובר בליבת העסקה, כגון גודל הנכס, על הנתונים המופיעים בפרוספקט להיות בהירים כשמש בצהריי היום, כלשון ביהמ"ש. ככל שנתבררו מקרים שבהם חומרת הפער בין המצג ובין העובדות בשטח, רב מאוד, לא ייתן ביהמ"ש יד להיתממות מצד המוכרים.


משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, משרד הביטחון, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.


דוד סער, עו"ד