יוער, כי מטרת התחייבות זו של העובדות, הינה הבטחת הוצאות ההכשרה שמוציאה החברה ועל מנת למנוע מצב שבו החברה משקיעה בעובד, וזה האחרון תופס רגליים קרות ומחליט לעזוב.


במקרה דנן, לאחר שהחברה השקיעה בהכשרת העובדות הנ"ל, החליטו השתיים להתפטר עוד בטרם השלימו של 18 חודשי ההתחייבות


לאור זאת, החליטה החברה, לנכות ממשכורתן האחרונה של העובדות סך של 5,000 שקלים ו-3,000 שקלים בהתאם לוותקן בחברה.


תביעה שהגישו השתיים (סע"ש 33976-05-15) נדונה בבית הדין האזורי לעבודה בת"א, שם קבע ביה"ד לאחר שבחן את טיב ההכשרה ואופייה ופרמטרים נוספים הקשורים בהכשרה זו, כי ההתניה החוזית במקרה דנן אינה סבירה ואינה מידתית.


ביה"ד ביצע איזון בין הזכות לחופש העיסוק של התובעות מחד גיסא ובין האינטרסים של החברה, שנשאה בעלויות ההכשרה מאידך גיסא, ופסק כי יש לקבל את תביעת השתיים ולהשיב את הסכומים שנוכו בתוספות הוצאות משפט בסך כולל של 6,500 שקלים.


משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, משרד הביטחון, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.


דוד סער, עו"ד